Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "how"

EN

"how" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
how {kt hbg}
volume_up
how? {kt gnt bnd}

EN how
volume_up
{kata hubung}

how
volume_up
ahogy {kt hbg}
For better or for worse, we are shaping Europe's future by how we raise our children.
Ha jó, ha rossz, azáltal formáljuk Európa jövőjét, ahogy gyermekeinket neveljük.
He, wanted, you know, to protect me - to 'look after me,' that's how he put it!
- Ugyanis meg akart védelmezni... gondoskodni sze retett volna rólam"... ahogy kifejezte!
There was resentment there about how I'd got my job.
Nehezteltek rám azért az eljárásért, ahogy az álláshoz jutottam.
how
volume_up
ahogyan {kt hbg}
I have to say I am astonished at how things are presented here.
Megvallom, döbbenten állok ezelőtt, ahogyan a dolgokat itt előadják számunkra.
It was an amazing story -- how everyone started feeling the ownership.
Lenyűgöző történet volt -- ahogyan mindenki elkezdte magáénak érezni az ügyet.
Judging by how we treat our animals, we are still barbarians.
Abból kiindulva, ahogyan az állataikkal bánunk, még mindig barbárok vagyunk.

Contoh penggunaan untuk "how" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishThe first puzzle was how the dome was filled with natural light in the daytime.
Az első rejtély az volt, miképpen telik meg nappal a kupola természetes fénnyel.
EnglishYou know how many raids he has conducted against my clubs, ware-houses, casinos?
Tudod te, hányszor razziázott a klubjaimban, a kuplerájaimban meg a kaszinóimban?
EnglishBut, Mom, Levanna said, she's got to learn how the world works sooner or later.
- De, mama - mondta Levanna sértődötten -, nem árt, ha megtudja, milyen a világ.
EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishWho knows how many other agencies will be involved by the time we sort this out?
Ki tudja, hány ügynökséget kell még bevonni, mire ezt az ügyet felgöngyölítjük.
English'For we would understand this transformation and how it might be used for good.'
- Mert meg akarjuk érteni ezt az átalakulást, és azt, miként használható jóra.
EnglishAbby leaned forward and almost whispered, How much would the monthly payments be?
Abby előrehajolt és szinte suttogva kérdezte: Vajon mennyi lesz a havi részlet?
EnglishThat indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
Ez is mutatja, milyen összetett a téma, és ezenfelül ott vannak még a tagállamok.
EnglishThey wear good clothes, got flashy jobs and even know how to cook and wash up.
Jó ruhákat hordanak,...menő munkahelyük van és még főzni és mosogatni is tudnak.
EnglishI hope you'll understand how it is, Colonel Weston (that is the name, I think?).
- Remélem, meg fogja érteni a helyzetet, Weston ezredes... azt hiszem, így hívják?
EnglishRemember, the announcer added jocularly, that's how the Donners got into trouble.
Ne feledjék tette hozzá vidáman a bemondó , így került bajba a Donner-csoport is.
EnglishIf they worship God in the waters which flow from his bounty, how is that evil?
Ha Istent a vízben tisztelik, amely Isten gazdagságából árad, mi abban a rossz?
EnglishThe Lonely Spirit, how many times have you called me? said the tall being sadly.
A Magányos Szellem; hányszor szólítottál? kérdezte szomorúan a szálas jelenés.
EnglishSo people were looking at these and they were talking about how different they are.
Az emberek tehát látták ezeket a fajokat és arról beszéltek, milyen különbözőek.
EnglishFairy stuff is delicate; who knows how much has been replaced with human dross?
A tündér finom anyagból van; ki tudja, mennyi változott át emberi iszappá belőled?
English'You can read the signs how you like, but there may be other ways to explain them.
- Azt olvasom ki a jelekből, ami tetszik, de azoknak más magyarázatuk is lehet.
EnglishYou know how it is--you turn your head and some other guy is buying her a drink.
Tudja, mi van... elfordítja az ember a fejét, és egy másik pasas italt rendel neki.
EnglishWell, how many men get to have a wife who was designed from scratch, just for him?
Vajon hány férfinak van olyan felesége, akit kifejezetten az ő számára terveztek?