Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "I have done"

EN

"I have done" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I have done".

Contoh penggunaan untuk "I have done" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI trust that they do not mean that I have done anything to forfeit your confidence?
Szeretném hinni, nem azt, hogy valamely hibám miatt megrendült a bizalma bennem.
English'Little mother,' it intoned hollowly to Sephrenia, I have done all that I could.'
Kicsi anya szólt Sephreniához síri hangon , mindent megtettem, ami tőlem telt.
EnglishFor I have given you an example, that as I have done to you, so you do also.
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.
EnglishWill she live all her life as I have done, with a heart dead inside her body?
Vajon ő is úgy fogja leélni az egész életét, ahogyan én, halott szívvel a testében?
EnglishTrust in me, that I know what I do, that I have done everything right for our family.
Bízzál már benne, hogy tudom, mit teszek, és mindent helyesen tettem a családért!
EnglishI had to make these clarifications, and I have done so at the end of my speech.
Meg kellett tennem ezeket a pontosításokat, mégpedig a felszólalásom végén.
EnglishIt would not be just that I should suffer for what I have done in Thy behalf.
Nem volna igazságos, ha azért szenvednék, amit a Te érdekedben cselekedtem.
EnglishThe crime he committed in childhood is all the bad things I have done.
A gyerekkorában elkövetett bűn mindaz a komiszság, amit életem során elkövettem.
EnglishI have done what I could to aid thee, and this completes the task which I left unfinished.
Minden segítséget megadtam, és ezzel befejeztem minden félbehagyott feladatomat.
EnglishYet I have done so before, and not reached the same conclusion as you did.
Habár már korábban is megtettem és nem jutottam ugyanarra a következtetésre, mint te.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Ezt már számtalanszor megtettem a a "catch-the-eye” eljárás bevezetése óta.
English`Lastly, nothing that I have done to you cannot be easily simulated.
Végül pedig, semmi olyat nem tettem, amit ne végezhetne el ön is könnyűszerrel.
EnglishAnd the evidence is overwhelming that I must proceed as I have done.
Elemi erejű bizonyítékaim vannak rá, hogy úgy kell folytatnom, ahogyan elkezdtem.
EnglishEverything I have done over the past five years has been thanks to Parliament's support.
Minden, amit az elmúlt öt év során elértem, a Parlament támogatásának volt köszönhető.
EnglishBut I have done it only for those who would know more of die world and all its creatures.
Ám csak azoknak tettem, akik többet szeretnének tudni a világról, és teremtményeiről.
EnglishI must tell you what I have seen, what I have suffered, and what I have done.
El kell mondanom neked, mit láttam, mit szenvedtem el, és mit tettem.
EnglishAnd now I must fly to my dear boy to apologize to him for the wrong which I have done him.
És most repülök a fiamhoz, hogy bocsánatot kérjek tőle azért, amit ellene elkövettem.
EnglishWhat we do here tonight is no different than what I have done all my life.
Amit ma éjjel csinálunk, nem különbözik lényegesen attól, amit egész életemben csináltam.
EnglishSo you see, Cephelo will not realize what I have done until he reaches the main caravan.
Látod, Cephelo akkor jön csak rá, mit tettem, amikor utoléri a karavánt.
EnglishCome, and see a man who has told me all things whatsoever I have done.
És majd mutat nektek egy tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget.