Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "I have given"

EN

"I have given" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I have given".

Terjemahan serupa untuk "I have given" dalam bahasa Hungaria

I kata ganti benda
Hungarian
to have kata kerja
given kata sifat
given keterangan
Hungarian
to give kata kerja

Contoh penggunaan untuk "I have given" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishFor I have given you an example, that as I have done to you, so you do also.
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.
EnglishI have given Sir Nigel my word that you will have our complete cooperation here.
Szavamat adtam Sir Nigelnak, hogy itt minden segítséget megkap tőlünk.
EnglishAnd in this, I think, I have given a brief description of the completest misery on earth.
És ezzel, azt hiszem, röviden leírtam a legtökéletesebb nyomorúságot a földön.
EnglishI have given them friends with my sword, too, when it was necessary.
Nekik adtam a jobb karomat harminc éven keresztül, és a barátaimat, ha kellett.
EnglishThe reason why all this was to be done by him alone, was such as I have given above.
Hogy miért vállalta Mr. Darcy egymaga mindezeket a költségeket, azt már előbb kifejtettem.
EnglishIn preparation for your visit, I have given her a strong stimulant.
Most erős izgatószert adtam neki, hogy az ön látogatása idejére magához térjen.
EnglishAnd what of the broad hints I have given as to the secret of the potato barn?
És mi lesz a félreérthetetlen utalásokkal, amiket a burgonyás csűr titkára vonatkozóan tettem?
EnglishYou will leave the papers here, and remember the advice which I have given you.
Vállalkozásunk nem lesz veszélytelen, úgyhogy arra kérném, hozza magával a kincstári revolverét.
EnglishI have given years to codifying the laws regarding interracial marriage.
Éveket áldoztam arra, hogy törvénybe iktassam a fajok közti házasságról szóló jogszabályokat.
EnglishFor you know what precepts I have given to you by the Lord Jesus.
Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által.
EnglishI have given some attention to this matter and it is undoubt- edly of importance.
A kérdés helyes és fontos, magam is foglalkoztam vele.
EnglishI have given all my life to them, and to-day they will not give me one hour!
Életemet adtam nekik, és ők ma egy órát nem adnak nekem!
EnglishI have given you a life, and I will choose what you do with it.
Tőlem kaptad az életed, és én döntöm el, hogy mihez kezdhetsz vele!
EnglishDon't cry now-I shall myself take you back, we will go together when I have given Arthur my message.
Most ne sírj - magam viszlek haza, együtt megyünk, miután átadtam az üzenetemet Arthurnak.
EnglishShe spoke with dignity: “I hope that I have given you reason to change your opinion.
- Remélem, a rólam alkotott véleményed némiképp megváltozott - jegyezte meg méltóságteljesen.
EnglishBut more significantly, I have given them a thousand times to myself.
- Ami még fontosabb, én is ezerszer elsoroltam őket magamnak.
EnglishOn the look-out, or not on the look-out, anyhow, gentlemen, I have given you warning.
Tud vagy nem tud - én jó előre figyelmeztettem önöket.
EnglishBecause the words which thou gavest me, I have given to them.
Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja.
EnglishAt least they have a chance now, he thought, At least I have given them that.
Most legalább, gondolta a druida, van egy esélyük.
EnglishIn earlier chapters of this book I have given some account of the struggle between Communists and Anarchists.
Az előző fejezetekben már szó esett a kommunisták és anarchisták közötti küzdelemről.

Kata lain

English
  • I have given

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.