Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "I have gone"

EN

"I have gone" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I have gone".

Terjemahan serupa untuk "I have gone" dalam bahasa Hungaria

I kata ganti benda
Hungarian
to have kata kerja
gone kata sifat
to go kata kerja

Contoh penggunaan untuk "I have gone" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI too am a priestess, I have gone beyond her teaching ... and was shocked at her own thought.
Magam is papnő vagyok, s túlléptem az ő tanításain... s a gondolatai meghökkentették.
EnglishIt knows I have passed this way and seeks to find where I have gone.
Tudja, hogy erre jöttem, és azt keresi, merre mehettem tovább.
EnglishI have gone on to find more things and discover that dinosaurs really were very social.
Elindultam kideríteni még több dolgot és felfedezni, hogy a dinoszauruszok valóban nagyon szociálisak voltak.
EnglishI have gone down this path from the pre-democratic times to the new times with numerous Ukrainian friends.
Számos ukrán barátommal jártam végig a demokrácia előtti időkből az új korszakba vezető utat.
EnglishAnd now behold, I know that all you, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more.
És tudom azt is, hogy közületek, akik között hirdettem az Isten országát, nem lát többé senki.
EnglishAnd I have gone to your house three times to look for you!
- Én meg már háromszor is kerestelek otthon.
EnglishOn the question of continuing the subsidies for unprofitable coal mines, I have gone against the line taken by my group and abstained.
A veszteséges szénbányák további támogatásának kérdésében a képviselőcsoportom álláspontjával szemben tartózkodtam.
EnglishI have gone back to Miami to look for him.
EnglishI have gone down on my knees to them.
EnglishBut where else should I have gone?
EnglishWhy should I have gone?
EnglishSince talking to you I have gone over the little I remember painstakingly, racking my memory for details of this or that person's expression or reaction.
Beszélgetésünk óta lelkiismeretesen átgondoltam azt a keveset is, amire emlékszem, megpróbáltam felidézni az arcát, hogy ki hogyan reagált a dologra.
EnglishAs for what's inside the barn, I tell them, it's the worthless secret of a silly old man, as the world will discover when I have gone to the big art auction in the sky.
Ami pedig a belsejét illeti mondom nekik ott csak egy buta vénember semmirevaló titka van, amint majd meglátja a világ, ha én már eltávoztam a nagy égi árverésre.
EnglishWhy shouldn't I have gone down first?
Õ ugyan ismeretségben volt a maga családjával, de csak énáltalam került ide, az én késztetésemre és a döntő pillanatban még egy lépéssel távolabb is volt magától, mint én.

Kata lain

English
  • I have gone

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.