Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "I have long"

EN

"I have long" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I have long".

Terjemahan serupa untuk "I have long" dalam bahasa Hungaria

I kata ganti benda
Hungarian
to have kata kerja
long kata benda
Hungarian
long kata sifat
long keterangan
to long kata kerja
Hungarian

Contoh penggunaan untuk "I have long" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI don't suppose I have long to live, said Timothy in a faint melancholy voice.
- Nem hiszem, hogy még sokáig élek - mondta Timothy elhaló, mélabús hangon.
English(DE) Mr President, I have long been an advocate of the euro, but now its future is at stake.
(DE) Elnök úr! Sokáig támogatója voltam az eurónak, de most a jövője forog kockán.
EnglishI have long hidden away from the world, now I wish to see it anew as the century turns.
Most csak azt szeretném, hogy jelen legyek teljes tudatommal, az új korszak születésénél.
EnglishYou must understand, Colonel, that I have long been a keen admirer of Mr.
- Mindenekelőtt tudnia kell, ezredes úr, hogy én már régóta Igor Komarov őszinte csodálója vagyok...
EnglishI have long said that we should expect to be hit by large meteorites from time to time.
Már régóta hajtogatom, fel kell készülnünk arra, hogy hatalmas meteoritok záporoznak a fejünkre.
EnglishThat is a pity; I have long felt curiosity on his account.
Kicsit távolabb állt egy tündér, akinek fiú teste és lány arca volt.
English(PL) Madam President, I have long since become used to the flagrant hypocrisy that prevails in this House.
(PL) Tisztelt elnök asszony! Már régóta hozzászoktam a Házban uralkodó felháborító képmutatáshoz.
EnglishI assure you that I have long been most heartily ashamed of it.
Higgye el, én már régóta, szívből megbántam mindezt.
EnglishI have long governed a community of women, and I make it a rule never to oppose their nature.
Régóta kormányozom a nőket, és szabályul azt tűztem magam elé, hogy nem szabad ellenkezésbe kerülni természetükkel.
EnglishI have long believed that Sisyphus is the patron saint of Europe, and this whole experience bears this out.
Mindig is úgy gondoltam, hogy Európa védőszentje Sziszüfosz, és ez a tapasztalat is ugyanebben erősít meg.
EnglishI have long been on the side of truth and justice.
Hosszú idő óta az igazság és a becsület oldalán állok.
EnglishI have long been one of those calling for an overall directive against all forms of discrimination.
Azok közé tartozom, akik hosszú ideje kérnek már egy, a megkülönböztetés minden formája ellen fellépő átfogó irányelvet.
EnglishI have long served the princess faithfully and there has never been aught but approval for the quality of my service.
Hosszú ideje hűségesen szolgáltam a hercegnőt, és mindig csak dicséretet kaptam szolgálatom minőségéért.
EnglishIt is true that I have long-standing orders to attend you wherever you ride, and they have never been revoked.
- Igaz, hogy a múltban azt a parancsot kaptam, hogy kísérjem el felségedet, bárhová is megy, és ezt sosem vonták vissza.
EnglishI have long been a supporter of Turkish accession.
Régóta támogatom a török csatlakozást.
EnglishI have long awaited an opportunity such as this one.
Régóta várok egy ilyen lehetőségre.
EnglishI have long put the circumstance out of my mind!
Már rég elfelejtettem a körülményeket!
EnglishI have long put the matter from my head.”
Én már rég el is feledkeztem róla.
EnglishLike everyone else, I have long accepted that you are pathologically incapable of accepting responsibility for these things.
Mint mindenki más, én is régen elfogadtam már, hogy ön betegesen képtelen felelősséget vállalni ezekért a dolgokért.
EnglishI have long brooded over this matter.
Már régen töröm a fejem ezen a dolgon.

Kata lain

English
  • I have long

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.