Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "I have prepared"

EN

"I have prepared" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I have prepared".

Terjemahan serupa untuk "I have prepared" dalam bahasa Hungaria

I kata ganti benda
Hungarian
to have kata kerja
to prepare kata kerja

Contoh penggunaan untuk "I have prepared" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI have prepared to speak in English which accounts for the change of language.
Úgy készültem, hogy angol nyelven fogok felszólalni; ez az oka a nyelvváltásnak.
EnglishI have prepared certain drawings; unfortunately I neglected to bring them with me.
- Készítettem néhány rajzot, sajnos, azonban elfelejtettem magammal hozni azokat.
EnglishMr President, I have prepared a short statement for today, which I should like to read.
Elnök úr, rövid nyilatkozatot készítettem a mai napra, amelyet fel szeretnék olvasni.
English_And you, Ring-bearer_, he heard her say, remote but clear_, for you I have prepared this_.
És neked, Gyűrűhordozó - hallotta távolról, de tisztán -, neked ezt szántam.
EnglishI have prepared four general murder plans which may help you.
Amint kinyitod a borítékot, és olvasni kezded soraimat, máris értjük egymást.
EnglishI have prepared a file on him here, Mr. President, said Kuznetsov, handing over a slim folder.
- Előkészítettem a személyi anyagát, elnök úr - csúsza-tott Komarov elé egy vékony dossziét Kuznyecov.
EnglishI have prepared the opinion of the Committee on Foreign Affairs.
Én készítettem el a Külügyi Bizottság véleményét.
EnglishThere is time enough for that, he said, but I will show you to the apartments I have prepared for my queen.
- Van még arra idő - mondta a férfi -, de megmutatom a lakosztályt, amelyet az én királynőmnek készítettem.
EnglishI have prepared a dossier and sent it to Mr Barrot.
Elkészítettem egy dossziét, és elküldtem Barrot úrnak.
EnglishI have prepared for your coming, Withal.
Felkészültem az érkezésedre, Withal.
EnglishI have prepared for the process.”
Már elő is készítettem mindent hozzá.
English(SK) Mr President, Secretary General, Commissioner, I should now deliver the speech I have prepared, but there have been some exceptional circumstances.
(SK) Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, biztos úr! Most kellene elmondanom az előkészített beszédemet, de kivételes események történtek.
EnglishMother, you know I do not ask it for myself, only that this land may be safe until I can place it into the hands which I have prepared to safeguard it.
Anyám, tudod, hogy nem magam miatt kérem, csakhogy ez a föld biztonságban legyen, amíg arra a kézre nem bízhatom, amelyet a védelmére felkészítettem.
EnglishI have prepared a complete copy of every document relating to the file, including Donny Ray's medicals, and these are in a neat stack on the table.
Az aktához tartozó összes iratról készítettem másolatot, még Donny Ray orvosi anyagáról is, és ezek a papírok most itt vannak szépen elrendezve az asztalon.
EnglishI have prepared a working paper for the meeting in Lima in which I analyse the present state of this important natural source in the European Union.
A limai megbeszélésre elkészítettem egy munkaanyagot, amelyikben elemzem ennek a rendkívül fontos természeti erőforrásnak a jelenlegi helyzetét az Európai Unión belül.
EnglishIt is on this note that I have prepared letters to President Van Rompuy and President Barroso recommending them to lead by example and hire Roma advisors.
Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy levelet írtam Van Rompuy elnöknek és Barroso elnöknek, javasolva, hogy járjanak elöl jó példával, és alkalmazzanak roma tanácsadókat.

Kata lain

English
  • I have prepared

Cari kata-kata lain di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.