Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "I was a child"

EN

"I was a child" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "I was a child".

Contoh penggunaan untuk "I was a child" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI first saw him when I was a child, and he has been twice or thrice since then.'
Gyerekkoromban láttam először őket, s azóta ha kétszer-háromszor voltak a kezemben.
EnglishShe burnt them on the lawn outside, as if I were a child without rights or dignity.
A pázsiton tüzelte el őket, mintha gyerek lennék, akinek se jogai, se méltósága!
EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Ugyanolyannak látnám az afrikaiakat, amilyennek gyerekként Fide családját tartottam.
EnglishI heard a child's voice complaining and a woman's voice speaking to the child.
Aztán panaszos gyerekhang hallatszott, majd egy asszony hangja, aki a gyerekhez szól.
EnglishIt's clear that when I was a child, I definitely walked through life like this.
Nyilvánvaló, hogy amikor gyermek voltam, kétségkivül igy éltem az életet.
EnglishWell, I admit: the child must have some gift I've never seen myself.
Elismerem, a fruskának lehet valamilyen adottsága, amely fölött én elsiklottam.
EnglishI made a hundred docks every three months when I was a child, picking olives and grapes.
Száz petákot kerestem negyedévente gyerekként, szőlőt meg olívát szedtem.
EnglishI do have a name, after all, and you weren't afraid to use it when I was a child.'
Van nekem normális nevem, amit gyerekkoromban sem féltél használni.
EnglishWhen I was a child, I had multiple collections of sticks and stones and pebbles and shells.
Gyerekként rengeteg gyüjteményem volt botokból, kövekből és kavicsokból és kagylókból.
EnglishWhen I was a child, my grandfather taught me to influence other children.
- Amikor kislány voltam, a nagyapám megtanított rá, hogyan befolyásoljam a többi gyereket.
English(DE) Mr President, back when I was a child, I received letters from what was then Rhodesia.
(DE) Elnök úr, még gyermekkoromban leveleket kaptam az akkori Rodéziából.
EnglishIt was she more than they; I was her child, thrashing and cursing at her.
Mahareté voltam, az ő rúgkapáló gyermeke, aki most átkozta az anyját.
EnglishNever you touch those berries, my mother said to me when I was a child.
Hozzá ne nyúlj, lányom, azt mondta az édesanyám, ekkorka koromban, ni.
EnglishThat's why I got the child to help me find you. thinking together we can get him out.
Azon tűnődtem, hátha mi ketten együtt ki tudnánk őt szabadítani.
EnglishAnd, of course: I decided I wanted a child of my own and eventually got one in the following manner...
Majd persze "Úgy döntöttem, gyereket szülök, és a következőképpen jártam el...""
EnglishTell me, Igraine, shall I bear this child, have you seen me then with Arthur's child at my breast?
Mondd csak, Igraine, megszülöm-e ezt a gyermeket, láttál-e Arthur fiával a keblemen?
EnglishMy wife and I wanted a child, but she couldn't get pregnant.
A feleségem és én nagyon szerettünk volna egy gyereket, de nem tudott teherbe esni.
EnglishWhen I was a child I knew a black slave who died on the cross.
Gyermekkoromban ismertem egy fekete rabszolgát, aki a kereszten halt meg.
EnglishI was a child no longer now; innocence and childhood were forever lost, forever gone from me.
Már nem voltam többé gyerek; ártatlanságom, gyermekségem örökre elveszett, örökre elhagyott.
English`That's different from what I used to say when I was a child,' said the Gryphon.
- Sohase hallottam még - fontoskodott az Ál-Teknőc.