Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "identification"

EN

"identification" bahasa Hungaria terjemahan

EN identification
volume_up
{kata benda}

identification
Individual identification cannot function properly without electronic identification.
Elektronikus azonosító rendszer hiányában az egyedi azonosítás nem képes megfelelően működni.
Finally, fingerprints were taken so that proper identification could be made.
Végül az ujjnyomatokat is levették, hogy az azonosítás megtörténhessen.
Identification made, arrangements were begun for her burial.
Az azonosítás megtörtént, akárcsak az előkészületek a temetési szertartásra.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "identification":

identification

Contoh penggunaan untuk "identification" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishTransport unit (type, identification No), marks and numbers of packages or items
Szállítóegység (típus, azonosítószám), csomagok vagy tételek jelzései és számai
English- confirmation of inspection and identification of the body which carried it out,
- az ellenőrzés megerősítése és az azt végrehajtó testület azonosító adatai,
EnglishAnd no further identification for Ash Templeton was given or apparently required.
Nem látták szükségesnek, hogy Ash Templetonról további adatokat közöljenek.
EnglishIn both cases the animals must be marked by specific means of identification.
Mindkét esetben az állatokat különös azonosítási eszközökkel kell megjelölni.
EnglishNo, there are very few men who can escape identification and put it over on you.
Kétségtelenül van kivételesen olyan férfi is, aki felismerhetetlenné tudja tenni magát.
EnglishYou fellows ever flash a buzzeror is acting tough all the identification you need?
Vagy talán azt hiszik, hogy a durva viselkedéssel már igazolták is magukat?
EnglishThe man at the door held up a valid militia identification and said: Po-lice.
Az ajtóban álló ember erre egy érvényes milicistaigazolványt mutatott fel.
EnglishClothes, money, identification, all left behind at the scene of Malenka's murder.
Ruhái, pénze, okmányai mind ott maradtak az egyik gyilkosság színhelyén.
EnglishGet me the identification papers I asked for the drivers' licenses, the credit cards.
Küldd el az iratokat, amiket kértem jogosítványok, hitelkártyák is kellenek.
EnglishThe computer monitor hesitated momentarily, then issued a stream of identification data.
A számítógép egy pillanatig habozott, majd sorolni kezdte az azonosítási adatokat.
EnglishNicholas didn't stare; two long glances and the identification was complete.
Nicholas sem meredt rá hosszabban, első látásra is tudta, kivel van dolga.
EnglishTherefore, it is necessary to tighten up legislation on identification.
Ezért szükségesnek tartom az azonosításra vonatkozó jogszabályok szigorítását.
EnglishThis document provides clarification on the identification of ethnicity and religion.
Ez az okmány jobban megvilágítja a nemzetiségi és vallási hovatartozás beazonosítását.
EnglishTaxi-driver who took fare to Paddington made doubtful identification of his photograph.
Egy taxisofőr, akinek paddingtoni fuvarja volt, bizonytalanul felismerte fényképről.
EnglishThe two together had provided complete identification within two hours of the killing.
E két hiba folytán két óra sem kellett a halott kilétének megállapításához.
EnglishThis identification is based on economic rather than political factors.
E meghatározásnak inkább gazdasági és nem politikai tényezőkön kell alapulnia.
EnglishWhereas inspection vessels should display appropriate identification;
mivel az ellenőrzést végző hajóknak megfelelően azonosíthatóknak kell lenniük;
EnglishIdentification of childhood subordination with childhood protection.
A gyermekkori alárendeltség érzetét a gyermekkori védettség érzetével azonosítja.
EnglishAt four-thirty they obtained a strong, positive identification from a maid at Harrah's.
Fél öt körül végre a Harrah's egyik szobalánya megerősítette, hogy látta a két embert.
EnglishSelect the browser identification to use whenever contacting the site you specified above.
Válassza ki a fent megadott site-nál vagy tartománynál használni kívánt azonosítót.