Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "idiotic"

EN

"idiotic" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
idiot {kt bnd}

EN idiotic
volume_up
{kata sifat}

idiotic
volume_up
idióta {kt sft}
All of them wearing that idiotic smile as they took over the islands.
Az idióta vigyorral az arcukon foglalnák el az összes szigetet.
Youre not fooling me, with those absurd trousers and that idiotic insect on your shoulder.
Nem csapsz be azzal az abszurd nadrággal és az idióta rovarral a válladon!
Underhill kept walking, head down and little smile in place under the idiotic mask.
Underhill ballagott, a fejét lehajtotta, és mosolygott az idióta álarc alatt.
idiotic (juga: doltish, dry, goofy, imbecile)
volume_up
ostoba {kt sft}
Was she conferring with her idiotic voices of conscience?
Talán megint a lelkiismerete ostoba hangjaival beszélget?
We can't have the whole show a fiasco because of these idiotic women's local feuds.
Nem kockáztathatjuk az egész ünnepség sikerét néhány ostoba liba marakodása miatt.
Mi történt a nappal és azzal az ostoba madárral?
volume_up
hülye {kt sft}
For a moment, the soldier's face was idiotic with surprise.
A katona arca egy pillanatig teljesen hülye volt a meglepetéstől.
Idiotic suggestion really, but it was meant for the Jeffersons, of course!
Persze, ez hülye ötlet volt, de Jeffersonéknak szánta.
Melchett said irritably, Don't go on reading idiotic details Slack.
Melchett idegesen szólt rá: Ne olvasson fel hülye részleteket, Slack.

Contoh penggunaan untuk "idiotic" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishShe had ecstatic glittering eyes, large features pumping in ceaseless idiotic motion.
Szeme eksztatikusan csillogott, elnagyolt arcvonásai idiotikusan rángatóztak.
EnglishShe doesn't mind my snapping at her and she's not more idiotic than most of them.
Nem sértődik meg, ha néha felcsattanok, és nem olyan kelekótya, mint a legtöbb ápolónő.
EnglishDid the idiotic visage conceal perception, a will to extinction?
Lehet, hogy mégis értelem. meghalni akarás rejtőzött az idiotikus ábrázat mögött?
English'That is conservative and a little stupid, certainly, but not actually idiotic.'
Persze óvakodnék attól, hogy kifejezett idiotizmusnak nevezzem.
EnglishBollard, I don't know how I came to do such an idiotic thing.
Rettenetesen restellem, Mr. Bollard, el sem tudom képzelni, hogy követhettem el ilyen ostobaságot!
EnglishThat is idiotic! she hissed at him, then lowered her voice.
- Ez egyszerűen hülyeség! - sziszegte Vara Lisó, majd valamivel halkabb hangon folytatta.
EnglishIt wasn't romantic, it wasn't sensible, it wasn't flattering, it wasn't practical, it was just idiotic.
Ez cseppet sem romantikus, cseppet sem ésszer, hízelg vagy praktikus - szimpla ostobaság.
EnglishLeicester said irritably, It's idiotic to call me Captain.
Leicester ingerülten vágott közbe: Ostobaság, hogy kapitánynak szólít.
EnglishScully buckled her seatbelt and pulled the door closed, if only to halt the idiotic bell.
Scully bekapcsolta biztonsági övét, és becsukta az ajtót.
EnglishWe are debating a budget that is technically well designed, but politically idiotic.
Egy olyan költségvetést vitatunk most meg, amely technikailag jól kivitelezett, de politikailag egy őrültség.
EnglishShe could see his dark eyes gazing at her with fixed, idiotic attention.
Látta a bárgyú merevséggel rászegeződő sötét szempárt.
English'That's just the sort of idiotic thing George Lomax would say.
- Gondolhattam; hogy George Lomax valami efféle hülyeséget mond.
EnglishIf the best you can do is make idiotic statements...
Ha magától csak annyi telik, hogy félkegyelmű kijelentésekkel szórakoztat
English'This isn't going to be one of those idiotic local disputes that end up being put to a vote of the whole Culture, is it?'
A Latrynák... bocsánat, szóval a latrynisták így nevezték magukat, ha jól emlékszem.
EnglishThe idiotic grinning face, like the face of a self-satisfied rat, the slick black hair, the silly spectacles.
Az idiótán vigyorgó arc egy elégedett patkányé, rajta olajosan fénylő, fekete haj, buta szemüveg.
EnglishIt was the same refusal to take this idiotic onslaught seriously that had led Kopp into jail.
Ugyanúgy éreztem, mint Kopp: ő sem volt hajlandó komolyan venni ezt az esztelen leszámolást, ezért került börtönbe.
EnglishI don't know what stupid, idiotic thing made these lights go off.
Csak tudnám, miért kapcsolódott le a villany!?
EnglishHe always has the most consistently logical and creditable reasons for having done the most idiotic things.
Neki mindig helytálló és hiteltérdemlő indokai vannak miért követi el mindig a legnagyobb ostobaságokat.
EnglishHe said, in a low, urgent voice, Sir, this is idiotic.
Uram, ez őrültség mondta halkan, de nyomatékosan.
EnglishI'll tell her something less idiotic, obviously, but...
Akkor mondjunk valami kevésbé baromságot, de...