Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "inner wall"

EN

"inner wall" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "inner wall".

Terjemahan serupa untuk "inner wall" dalam bahasa Hungaria

inner kata sifat
Hungarian
wall kata benda
to wall kata kerja

Contoh penggunaan untuk "inner wall" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe monks filed out into the amphitheater and lit torches around the inner wall.
Néhány szerzetes bevonult az arénába, és fáklyákat gyújtott körbe a falon.
EnglishPut two lines of archers on the Inner Wall to bottle up the gate entrance.
Két sor íjász álljon föl a Belső Falon, hogy közrefoghassák a bejáratot.
EnglishThe carriage passed through the gates of the Inner Wall and moved slowly onto the crowded Tyrsian Way.
A hintó áthaladt a Belső Fal kapuján, és lassan végiggurult a zsúfolt Tyrsisi úton.
EnglishFrightened cries sounded above the clamor of battle at the Inner Wall.
Rémült kiáltások törtek át a Belső Fal csatazaján.
EnglishReserves and the garrison command will defend the Inner Wall.
A tartalék és a laktanyai állomány védje a Belső Falat!
EnglishI pulled the chain switch of the lamp and went over to the inner door in a wall that cut across the room.
Meghúztam a villanykapcsoló láncát, és a belső ajtóhoz mentem, amely a szobát elválasztó falban volt elhelyezve.
EnglishThere were too many ways into and over and under the inner wall for the Druid Guard to hold for very long.
Túl sok út vezetett befelé és fölfelé, a belső falak alatt, hogysem a Druida Gárda sokáig tarthatta volna magát.
EnglishThe ambulance sleds banked under the central spine and headed for an opening in the inner wall of the great cylinder.
A mentőbobok bekanyarodtak a tengely alá, és a henger egyik belső falának ajtónyílása felé tartottak.
EnglishIn moments, the three crossed the courtyard and passed through the gates of the Inner Wall to the streets of the city beyond.
Percek alatt keresztülvágtak az udvaron, átmentek a Belső Fal kapuján, elindultak a város utcáin.
EnglishAs the carriage drew away to the Inner Wall, the youthful commander waved once in sharp salute to Menion, his face impassive.
Amikor a hintó megindult a Belső Fal kapuja felé, a fiatal parancsnok szenvtelen arccal, peckesen tisztelgett Menionnak.
EnglishNow they would have to hold in the event isolated groups of the enemy breached the Inner Wall and broke for the palace.
Most csak az ellenség elszigetelt csoportjait kell megállítaniuk, amelyek rést leltek a Belső Falon és a palota felé nyomulnak.
EnglishI had my back to the inner wall so that I could see the snow on my left side, though I had to turn my head to the left now to do it.
Háttal álltam a belső falnak, hogy láthassam bal oldalt a havat, bár most a fejemet is el kellett fordítanom hozzá.
EnglishIn a rush, the first Northlanders poured into the parade grounds and were dropped instantly by Legion archers positioned atop the Inner Wall.
Az első északföldiek berontottak a díszszemlék terére, és azonnal áldozatul is estek a Belső Falon felállt íjászoknak.
EnglishAlready scattered bands of the massive Rock Trolls had scaled the Inner Wall during the battle on the parade grounds and broken into the city proper.
Hegyi trollok csoportjai már a díszszemlék terén tomboló csata idején megmászták a Belső Falat, és betörtek a városba.
EnglishThey had come closer to getting it right, but still the lead sled had hung back too long and almost let its end be driven into the inner wall of the battleship.
Egyre jobban csinálták, de az elülső bob túl sokat tolatott hátra, és majdnem nekiment a hajó belső falának.
EnglishOn the ramparts of the Inner Wall, Balinor completed a final check of the Legion defenses and paused wearily above the heavily barricaded gates.
BALINOR, miután utoljára ellenőrizte a Belső Fal mellvédjein a Légió védelmi vonalait, fáradtan megállt az elbarikádozott kapunál.
EnglishLegion soldiers from the wall rushed to the attack, and archers from the lesser heights of the Inner Wall tried desperately to halt the Troll offensive.
A falakról támadtak a légiósok, az íjászok a Belső Fal alacsonyabb mellvédjéről kétségbeesetten igyekeztek megállítani a trollokat.
Englishhe asked as the two of them looked out at the smoking ruins from the flat roof of a house abutting the inner city wall.
Valóban olyan nagyok, Sir Sparhawk? kérdezte, miközben a lovag társaságában a füstölgő romokat szemlélték az egyik magas háztetőről.
EnglishThe squad captain signaled to the guards near the Inner Wall, and an ornate carnage was quickly brought up to convey the privileged party to the palace.
A csapat kapitánya intett a Belső Fal mellett álló gárdistáknak, és egy díszes hintó gördült elő, hogy a kitüntetett csoportot a palotába szállítsa.
EnglishThe man in the exercise suit reached toward the inner wall and flicked what seemed to be a switch, deactivating an alarm, before he stepped out onto the patio.
- A melegítős férfi visszanyúlt a belső falhoz, elfordított valami kapcsolót, és hatástalanította a riasztóberendezést, mielőtt kilépett volna a teraszra.

Kata lain

English
  • inner wall

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia untuk terjemahan lebih banyak lagi.