Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "input"

EN

"input" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
input {kt bnd}
volume_up
put {kt bnd}
volume_up
to put {kt krj}
HU

EN input
volume_up
{kata benda}

input (juga: access, admittance)
volume_up
bemenet {kt bnd}
On most systems, TV sound is connected to the Line or TV input.
Néhány rendszerben a TV hang a "Hang"- vagy "TV-bemenet"-re kapcsolódik.
A standard bemenet (%1) megnyitása nem sikerült:
We can even add microprocessors and have this as an input and create squishy sound music that we've done.
Hozzáadhatunk egy mikroprocesszort is, ez lehet a bemenet és létrehozhatunk puha hang zenét.
However, it is particularly the case for small holdings, where the input of bureaucracy is sometimes quite simply disproportionate to the output represented by the money received.
Azonban leginkább a kis mezőgazdasági üzemek esetében fordul elő, ahol a bürokráciára szánt ráfordítás néha egész egyszerűen aránytalan a kapott pénzbevételhez képest.
input
input

Contoh penggunaan untuk "input" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishTransfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar.
A beviteli sor tartalmát átviszi a dokumentumba, és bezárja a képletszerkesztőt.
EnglishFinds your Hangul input in the dictionary and replaces it with the corresponding Hanja.
Kikeresi a bevitt hangult a szótárban, és az ennek megfelelő handzsára cseréli.
EnglishThe status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.
Az etnikai és vallási kisebbségek helyzete az Unió hozzájárulásától függ.
EnglishHonorable Members, you have provided a strong input to this process since its beginning.
Tisztelt képviselők, kezdettől fogva érdemben közreműködtek ebben a folyamatban.
EnglishI certainly look forward to the input from the Committee on Fisheries on this issue.
Természetesen várom a Halászati Bizottság témával kapcsolatos hozzászólását.
EnglishThe insights they provided allowed me to make specific input to the report.
A közreműködésük révén nyújtott betekintés értékes módon járult hozzá a jelentéshez.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
A beviteli sor tartalma a dokumentum kurzorpozíciójában kerül beszúrásra.
EnglishThe input of this Parliament into that process has been most valuable.
Ennek a Parlamentnek a hozzájárulása ehhez a folyamathoz rendkívül értékes volt.
EnglishThis is very important in order to enable him or her to have some input into the proposal.
Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy ő is hozzá tudjon járulni a javaslathoz.
EnglishWe are now preparing the input into the Commission document for the Council.
Dolgozunk a Tanácsnak szóló bizottsági dokumentumba építendő anyagunkon.
EnglishWhen Mulitline input is enabled, the text is displayed in multiple lines.
Ha a többsoros bevitel be van kapcsolva, a szöveg több sorban jelenik meg.
EnglishI should like to thank you once again for this interesting debate and your valuable input.
Szeretném még egyszer megköszönni ezt az érdekes vitát és értékes hozzászólásaikat.
EnglishThere has been little input from the Council too, and all I see is generalisations here.
A Tanács részéről is kevés volt a bemeneti oldal, és itt csak általánosságokat látok.
EnglishAnd most people get that, but they think that one is the input to the other.
És a legtöbben ezt tudják, de azt gondolják, hogy a kettő összefügg.
EnglishThe Text Object Bar in text input mode contains several text formatting functions.
A Szövegobjektum eszköztár szövegbeviteli módban különféle szövegformázó funkciókat tartalmaz.
EnglishCloses the current Input list and displays the next, if available.
Bezárja az aktuális beviteli listát, és megjeleníti a következőt, ha elérhető.
EnglishThis input field is only available if you are editing an exception dictionary.
Ez a beviteli mező csak a kivételszótár szerkesztésekor érhető el.
EnglishThis is a character code that defines the input format for the control.
Ez egy karakterkód, amely meghatározza a vezérlőelem beviteli formátumát.
EnglishAn input dialog will be displayed for every variable within a snippet
Beviteli párbeszédablak jelenik meg a kódrészlet minden egyes változójához
EnglishI should also mention the input from other committees, IMCO and AGRI.
Meg kell említenem a többi bizottság - az IMCO és az AGRI - részvételét is.