Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to inquire into"

EN

"to inquire into" bahasa Hungaria terjemahan

EN to inquire into
volume_up
{kata kerja}

1. percakapan sehari-hari

to inquire into
volume_up
témát feszeget {kt krj} [prckpn shr-hr]

Terjemahan serupa untuk "to inquire into" dalam bahasa Hungaria

to inquire kata kerja
into kata depan
Hungarian

Contoh penggunaan untuk "to inquire into" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI ask of you as I would inquire of the oracle of the Goddess: will Morgaine return?
Úgy kérdezem tőled, mint az Istennő orákulumától: visszatér-e hozzánk Morgaine?
EnglishGolovko had to resist the temptation to inquire too deeply into the gold strike.
Golovko egyelőre nem akart túlságosan belemélyedni az aranytelér kérdésébe.
EnglishAnd if you inquire after any other matter, it may be decided in a lawful assembly.
Ha meg valami más bajotok van, azt a törvényes népgyűlésen lehet elintézni.
EnglishHe was then, he said, on his way to Longbourn on purpose to inquire after her.
Éppen úton volt Longbournba - mondta -, hogy tudakozódjék egészsége iránt.
EnglishWhy should Visbhume so insistently inquire upon the circumstances of Dhrun's birth?
De vagyon miért érdeklik Visbhume-ot annyira Dhrun születésének körülményei?
EnglishBut N could not begin to inquire in less than several days, pointed out Munro.
De F. csak néhány nap múlva kezdheti meg a tájékozódást, utalt rá Munro.
EnglishNot that I wish to inquire into your no doubt very private business.
Nem mintha ki akarnám kérdezni a kétségkívül rendkívül érdekes kis magánügyéről.
EnglishHow it fared with the people in Scotland I had no opportunity to inquire.
Hogy Skócia népét mennyiben érintette, eziránt nem volt módom tudakozódni.
EnglishMay I inquire who has the honour to be the first? asked Holmes with some asperity.
Szabad megkérdeznem, kié a tisztesség, hogy az első lehet? kérdezte Holmes szinte gorombán.
EnglishAnd so you have to inquire all along the crescent, said Miss Waterhouse.
- Amiért is végig kell faggatni az egész házsort - mondta miss Waterhouse.
EnglishAlacrity was quick to inquire, with an avaricious gleam in his eyes.
És mi a helyzet a szerencsejátékokkal? kérdezte Alacrity, a szemében mohó fénnyel.
EnglishI would like to inquire of the President-in-Office of the Council why that is?
Szeretném megkérdezni a soros tanácsi elnök úrtól, hogy miért nem?
EnglishSo the same morning he went down to Lambeth to inquire about the job.
Még aznap délelőtt elindult hát Lambethbe, hogy érdeklődjön az állás felől.
EnglishWhitehead didn't inquire further: he seemed to be out of questions.
Whitehead nem kérdezősködött tovább, mintha kifogyott volna a kérdésekből.
EnglishI needed but to inquire the way in which things are done hereabouts, which was never secret.
Csak meg kellett találnom azt a kulcsot, ami az itteni zárakat nyitja.
EnglishI live in such a place; though I do not inquire after you, you may inquire after me.
Én nem érdeklődöm maga iránt, de maga érdeklődhetik énirántam.
EnglishI perceive also that whoever addressed the envelope had to go and inquire as to the address.
Azt is látom, hogy aki megcímezte a borítékot, annak el kellett mennie megkérdeznie a címet.
EnglishAsk for Dr Penrith and inquire of him particulars about a patient who was recently discharged.
Keresse dr. Penrithet, és tudjon meg tőle mindent egy betegről, aki nemrégen távozott onnan.
EnglishBut Poirot is present to inquire into the natural-seeming death of Bobs mistress, Miss Emily Arundell.
Betty Barnardban pontosan arra a fajta lányra bukkant, amilyet keresett.
EnglishHe did not even send to inquire if I were cross-eyed or one-legged or had a squint or a harelip.
- Nem küldött senkit, hogy kitudakolja, nem vagyok-e kancsal vagy féllábú, púpos vagy nyúlajkú.