Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "inscribed"

EN

"inscribed" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "inscribed".

Contoh penggunaan untuk "inscribed" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI hereby override the preservation commandments that are inscribed on the archives.
Ezennel kijelentem, hogy az archívumok oldalán szereplő parancs érvénytelen.
EnglishHe circled the table reading the names, but found none properly inscribed.
Körbejárta az asztalt, elolvasva minden nevet, de továbbra sem látta Dhrun nevét.
EnglishIt is impossible to change roles, since they are inscribed in human nature.
A szerepcsere kizárt, mivel ezek a szerepek bevésődtek az emberi természetbe.
EnglishAnd He wasn't the Savior or the Redeemer for sins inscribed on my soul before I was born.
És nem volt Megváltója a bűnöknek, amelyek születésem előtt beírattak a lelkembe.
EnglishThe doors were ornately inscribed with the general rules of public service.
Az ajtószárnyakra a közszolgálat általános szabályait vésték rá.
Englishunder the stone mangers where the names of the cavalry chargers were still inscribed.
A milicisták a kőből készült etetők alatt aludtak; fejük fölött még ott ékeskedett a mének neve.
EnglishThere were Latin words inscribed around the rim, and I couldn't read them.
Latin szavakat írtak a peremére, amelyeket nem tudtam elolvasni.
EnglishThe phone was covered with buttons and tiny carefully inscribed numerals for various extensions.
A telefon nyomógombjain gondosan megformált számok jelölték a mellékeket.
EnglishAbout halfway along its length was a gate inscribed with the name of Everest.
A lakónegyed közepén egy kapun ez a felirat állt: Himalája.
EnglishSee them here inscribed in the language of Jerome, of Augustine, of Pope Gregory.
Lássad itt őket, Jeromos, Ágoston, Gergely pápa nyelvén.
EnglishSeveral times we have found upon the wall of a church inscribed the name, Pandora.
Többször is láttuk templom falára írva a nevet: Pandora.
EnglishChristians have lived in the East for 2 000 years; they are inscribed in the history of their country.
A keresztények kétezer éve laknak keleten, beépültek országaik történelmébe.
EnglishThe arms of the Royal Pair were covered in many inscribed and intricate bracelets.
Karjaikat vésett és fonott kösöntyűk sokasága borította.
EnglishBut this stands for something, she said, looking again at the forms inscribed on the arm of the cross.
- De ez jelent valamit - erősködött Tesla, újra megvizsgálva a keresztbe vésett alakot.
EnglishThis approach should be inscribed into law and become part of the High Representative's mandate.
Ezt a megközelítést törvénybe kell iktatni és a főképviselő megbízatásának részévé kell tenni.
EnglishAnd she, full of hurt, must have inscribed the words in the stone.
Sebzett sértettségében véshette a kőbe ezeket a szavakat.
EnglishHe wore the raiment of the affection bestowed on him and inscribed in the art of his ivory leg.
Elefántcsont lábának minden vésete erről a szeretetről mesélt, amelyet Flavius úgy viselt, mint egy ruhát.
EnglishHe imparted the particu- lars orally to Allanon and then inscribed them on the pages of the Druid Histories.
Szóban elmondta a részleteket Allanonnak, azután az egészet leírta a Druida Krónikák lapjaira.
EnglishThey were inscribed with the names of banks or great corporations, or immense private companies such as his own.
Felírják rájuk a nagyvállalatok vagy az övéhez hasonló, irdatlan magánvállalkozások neveit.
EnglishYour true name is inscribed around the locks that hold you.
Az igazi neved nyitja ki a zárakat, melyek fogva tartanak.

Kata lain

English
  • inscribed

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris untuk terjemahan lebih banyak lagi.