Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "inscription"

EN

"inscription" bahasa Hungaria terjemahan

EN inscription
volume_up
{kata benda}

inscription (juga: caption, epigraph, label, legend)
volume_up
felirat {kt bnd}
The inscription : Machine must be reset to zero at least every three hours.
A felirat: "A berendezést legalább három óránként szükséges nullázni.
The Latin inscription translates as: In the name of God, open this door.
A latin felirat annyit jelent: "Isten nevében nyisd ki ezt a kaput."
As you entered the lobby, there was an inscription: In the absence of light, darkness prevails.
Ahogy belépett a csarnokba, volt ott egy felirat: "A fény távollétében a sötétség uralkodik."
inscription (juga: announcement, copying, notice, printout)
volume_up
kiírás {kt bnd}
inscription
volume_up
felírás {kt bnd}
Most pedig ez a felírás!

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "inscription":

inscription

Contoh penggunaan untuk "inscription" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOther than the dates of her birth and death, the only inscription was: LOVED BY MANY.
Születési és halálozási évén kívül még csak ennyi állt a kövön: SZERETETBEN ÉLT.
EnglishIn Kensal Green his children placed over him a monolith with the following inscription:
Gyermekei Kensal Greenben emléktáblát állítottak a sírjára a ezzel a felirattal:
EnglishThen she gave him the card, which he tucked in his pocket without reading the inscription.
Aztán átadta neki a kártyát, amit az, a ráírtak elolvasása nélkül, a zsebébe süllyesztett.
EnglishMerrick had recognized the pocket watch immediately, and the inscription had born her out.
Merrick azonnal megismerte az órát, amelynek felírása őt igazolta:
EnglishIt was the inscription to which Thad's eye kept returning:
Thad szeme újra és újra visszatért az évszámok alatti egyetlen mondathoz.
EnglishNo one had ever seen this inscription except the girl, the Colonel, and the man who had engraved it.
Senki más nem látta ezt a feliratot, csak a lány, az ezredes, és az az ember, aki belevéste.
EnglishIt bore an inscription on the reverse: WHAT WE GIVE TO THE POOR IS WHAT WE TAKE WITH US WHEN WE DIE.
A hátuljára ez volt írva: AMIT A SZEGÉNYEKNEK ADUNK, AZT VISSZÜK MAGUNKKAL, AMIKOR MEGHALUNK.
EnglishBelow the central figure. a woman in Eastern dress, was the inscription: The Hon Mrs Timothy Revel as Cleopatra.
Ez a hölgy Timothy Revei özvegye volt Felírta a lakása címét: Pont Street 487.
English' 'And look, the inscription's repeated-in Latin and in Greek.
És nézze, a feliratok itt megismétlődnek latinul és görögül is.
EnglishHastily he wrote what he remembered of the door's inscription and the questions it posed.
Sietősen lejegyezte mindazt, amire az ajtó feliratából még emlékezett, és a kérdéseket, amiket az felvetett.
EnglishOn the table, a photograph of Lorenza Pellegrini, with an inscription in a tiny, almost childish hand.
Az asztalon Lorenza Pellegrini fényképe, apró betűs, kicsit gyerekesen kalligrafált ajánlással.
EnglishAnd Jesus saith to them: Whose image and inscription is this?
Ekkor megkérdezte tőlük: "Kinek a képe és a felirata ez?"
English'By the inscription I observed that you had not had it more than a year.
- A feliratán látom, hogy alig egy éve vette.
EnglishHis fingers traced over the sloping lines of the inscription.
Ujjával követte az ajánlás lefelé kanyarodó sorát.
EnglishI have a translation here of the inscription on the island.
Van itt egy fordítás az ördögszigeti feliratról.
EnglishYou have to open the book and find the inscription.
Ki kell nyitnod a könyvet, hogy megtaláld a feliratot!
EnglishEverybody had seen the strange inscription on the mausoleum.
Mindenki látta a különös írást a mauzóleumon.
EnglishI turned the photograph facedown, not reading the inscription.
Önkéntelen tapintattal (vagy féltékenységből?) megfordítottam a fotót, és nem olvastam el az ajánlást.
EnglishIf the instantaneous load indicator is also the flowrate indicator it shall bear the inscription:
Amennyiben a pillanatnyi terheléskijelző egyúttal a tömegáram-kijelző is, akkor azon a következő feliratot kell elhelyezni:
EnglishWe have gold plates and an inscription in Latin.
Vannak aranytábláink és egy latin feliratunk.