Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "insectile"

EN

"insectile" bahasa Hungaria terjemahan

EN insectile
volume_up
{kata sifat}

insectile
And there was something insectile and menacing about the instruments, the antenna, the wires.
Volt valami rovarszerű és baljós a hangszerekben, az antennában, a huzalokban.
The stiffly extended insectile arm: That was his target.
A mereven álló rovarszerű kar: az volt a célpont.
Very loudly again spoke (he old deaf woman, the insectile one, saying to everyone and no one, `I have not seen him move his hands like that in years.'
Nagyon hangosan megszólalt a rovarszerű öregasszony, a rovarszerű, mindenkinek és senkinek sem mondva: Évek óta nem láttam, hogy így mozgatta volna a kezét!
insectile
volume_up
rovar- {kt sft}
Wendy saw lumbering, insectile forms rise into the air, droning.
Wendy látta, hogy nehézkes, rovar formájú alakok emelkednek dongva a levegőbe.
It was as if that thought had come from outside, insectile, buzzing, softly cajoling.
Úgy érezte, mintha a gondolat kívülről jött volna, lágyan nógatva, zümmögve, mint egy rovar.
insectile

Contoh penggunaan untuk "insectile" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI sensed the swarm of insectile light gathered in the sun falling on us.
Ereztem a bennünket fürdető napfényben a rovarok nyüzsgését.
EnglishThey had leathery wings and insectile bodies with six thin segmented legs bearing small, sharp claws.
Ez utóbbi tulajdonságukra utalt három pár ízeit lábuk is, amelyek éles karmokban végződtek.
EnglishHe also began the strange singing-the humming, the insectile sound.
Akkor kezdte el azt a rovarhangú, különös dudorászást.
English'It sounds fucking insectile,' Alan muttered.
EnglishA high, insectile buzzing sound.
EnglishIt twitched brokenly along that circumference with such insectile single-mindedness that the men, hands full of dollar bills, were placing bets on how fast it would complete each lap.
Ahogy a rovarokra jellemző eltökéltséggel körözött, három nézője fogadásokat kötött, hogy milyen gyorsan fogja megtenni a következő kanyart.
EnglishThey dragged him across the kitchen floor in a nightmare kind of slow motion, the only sounds the faint, insectile buzz of the fluorescent lights and their own labored breathing.
Lassan, mintha lidérces álomban mozognának, áthúzták a konyhán; csak a neon halk, rovarzümmögésre emlékeztető hangját és saját lihegésüket hallották.
EnglishIt studies him with the black bulbs of its eyes (they are insectile, Jonesy thinks, the eyes of a praying mantis), and Jonesy can feel it prying for a moment or two longer.
Az továbbra is őt nézi dülledt fekete szemével (rovarszem, gondolja Jonesy, egy imádkozó sáska szeme), és Jonesy még egy-két pillanatig magán érzi a tekintetét.
EnglishThe joints that linked these ranked rows of bones-if bones they were, and not insectile limbs sheathed in chitin-evidently permitted 360-degree rotation along more than one plane of movement.
Az ízületek, amelyek összekötötték ezeket a kanyargó csontokat - ha egyáltalán csontok voltak - 360 fokos elmozdulásra voltak képesek, s ezzel egy időben, egyenes vonalban is mozogtak.