Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "insightful"

EN

"insightful" bahasa Hungaria terjemahan

EN

insightful {kata sifat}

volume_up
insightful (juga: discerning, shrewd)
insightful

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "insight":

insight

Contoh penggunaan untuk "insightful" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishNow, please, Marklin, if you nothing insightful or helpful to say, be quiet, will you?
Most pedig kérlek, Marklin, ha nem tudsz semmi okosat vagy hasznosat, akkor hallgass, jó?
EnglishI have also noted the very insightful observations just made by Mr Medina Ortega.
Ugyancsak tudomásul vettem a Medina Ortega úrtól az imént hallott, nagyon átgondolt észrevételeket.
EnglishThis would make it possible to carry out insightful and systematic analyses of European public expenditure.
Ez lehetővé tenné az európai közkiadások pontos, szisztematikus elemzését.
EnglishI am grateful to Marty for being so enthusiastic and insightful about the show we wanted to make.
Õszintén hálás vagyok neki a lelkesedésért és az éleslátásért, amellyel közösnek tervezett sorozatunkhoz viszonyult.
EnglishThat is an insightful way of regarding ourselves.
- Úgy dolgoztam, mintha részben ember lennék.
English. - Madam President, the Commission is grateful to Parliament for this insightful and timely report.
a Bizottság tagja. - Elnök asszony, a Bizottság hálás a Parlamentnek ezért a mélyenszántó és időszerű jelentésért.
EnglishYou're so insightful, so understanding.
Hiszen nagyon éles az elméje, és megértő.
EnglishIt's an incredibly insightful definition.
EnglishPerhaps the most important lesson he'd learned, however, was that his great-grandfather had been a wise and insightful man.
Talán a legfontosabb lecke, amit megtanult, mégiscsak az, hogy dédnagyapja bölcs és kiváló ösztönökkel megáldott ember volt.
EnglishYou're intelligent and insightful.
EnglishYou are an insightful scholar.
English. - Mr President, I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their very interesting and insightful comments on this report.
előadó. - Tisztelt elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak és a kollégáimnak a jelentésről tett rendkívül érdekes és logikus megjegyzéseiket.
EnglishIn other words, we need better, more insightful and more regular implementation of the criteria already laid down in accordance with the stated objectives.
Más szóval jobban, világosabban és rendszeresebben kell alkalmaznunk azokat a kritériumokat, amelyeket a meghatározott célkitűzésekkel együtt már szintén lefektetettünk.
EnglishNonetheless, although I acknowledge that some of the rapporteur's visions are very insightful, I do not agree with her that gender equality can be achieved using quota systems.
Bár elismerem, hogy az előadó néhány meglátása nagy éleslátásról tanúskodik, nem értek vele egyet abban, hogy a nemek közötti egyenlőség a kvótarendszerrel érhető el.
English(PL) Mr President, acting as you did earlier I would like first of all to congratulate Mr Zaleski on such an insightful report concerning trade and economic relations with Ukraine.
(PL) Elnök úr, ahogy korábban Ön is, mindenekelőtt gratulálni szeretnék Zaleski úrnak az Ukrajnával fennálló kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló alapos jelentéséhez.