Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "insofar as"

EN

"insofar as" bahasa Hungaria terjemahan

EN insofar as
volume_up
{kata hubung}

insofar as (juga: so far as, so long as, inasmuch as)
His eyes were suspicious also, insofar as they contained any expression at all.
Szemében gyanakvás ült, már amennyiben ült benne valami egyáltalán.
In other words, will the current situation be improved, insofar as it can be improved?
Más szóval: javulni fog-e a jelenlegi helyzet, amennyiben javulhat?
It must make a positive contribution to resolving the conflict, insofar as it is able.
Pozitív módon kell hozzájárulnia a konfliktus megoldásához, már amennyiben képes rá.
insofar as
volume_up
amennyire {kt hbg}
But it was erotic, insofar as anything and everything is.
Pedig az volt, annyira, amennyire minden erotikus.
I had given myself over to the religion insofar as I could be abandoned to anything.
Belefeledkeztem a vallásba, már amennyire én bele tudok feledkezni valamibe.
No, it wasn't Maya, at least not insofar as I could see.
Nem, egyáltalán nem volt maya, már amennyire megállapíthattam.

Terjemahan serupa untuk "insofar as" dalam bahasa Hungaria

as kata benda
as keterangan
as kata hubung
as kata ganti benda
Hungarian

Contoh penggunaan untuk "insofar as" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAs the report states, it is valuable insofar as it promotes the objectives of the CFP.
Amint azt a jelentés is kimondja, annyiban értékes, hogy elősegíti a CFP céljait.
EnglishNow that a projected image cannot do, at least not insofar as I know it.
Erre pedig, legalábbis tudomásom szerint, egy kivetített kép nem képes.
EnglishHis situation, insofar as he was a machine, was complex, tragic, and laughable.
= Kilgore Trout helyzete, már ami Trout gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt.
EnglishThis was Marius, and it had always been Marius, insofar as I could know.
Ez volt Marius, és tudomásom szerint sose volt más.
EnglishEurope has no need to redeem itself with respect to others insofar as its migratory policies are concerned.
Európának nem kell kárhoztatnia magát másokkal szemben, ami a migrációs politikáit illeti.
EnglishI want people rested insofar as that is possible.
Azt akarom, hogy az emberek a lehető legkipihentebbek legyenek.
EnglishAnd that will be an end to it, insofar as you're concerned.
Itt az ügy befejeződik, legalábbis a maga számára.
EnglishSo I think there can be no doubt that we are on the same wavelength insofar as that approach is concerned.
Ezért úgy vélem, hogy nem lehet kétség afelől, hogy ezt a szempontot illetően közös hullámhosszon vagyunk.
EnglishHe stood behind her again, arms folded, sneering insofar as it didn't mar his charm.
Újból ott állt Rowan mögött, keresztbe font karokkal, és gúnyosan vigyorgott rám, de csak annyira, hogy ne rontsa le a varázsát.
EnglishWe are against the report, however, insofar as the rapporteur wishes to add further accounting modules.
Ugyanakkor nem tartjuk helyesnek a jelentést annyiban, hogy az előadó további számlamodulok felvételét szeretné.
EnglishI cannot support the amendments by Mr Březina amongst others, insofar as they are admissible at all.
Nem támogathatom viszont - többek között - Březina úr módosításait, még ha azok egyáltalán elfogadhatóak volnának is.
EnglishInsofar as I ever knew, Merrick was faithful to her vow.
Tudomásom szerint eddig állta is a fogadalmát.
EnglishLestat probably wanted it that way, insofar as he cared.
A követ felsöpörték, de a növények elvadultak.
EnglishI will do all these, insofar as I am capable.
- Mindezeket megcselekszem legjobb képességeim szerint.
EnglishThat possibility is advantageous for Community vessels insofar as they will thus be exempt from the payment of licence fees.
Ez a lehetőség előnyös a közösségi hajók számára, mivel így mentesülnek a licencdíjak megfizetése alól.
EnglishSecondly, this Regulation is also significant insofar as it involves amending a regulation during the programming period.
Másodszor, e rendelet jelentős abban a tekintetben is, hogy a programozási időszak során módosít egy rendeletet.
EnglishThere is a real gap here insofar as the party that causes such disasters must be called to account and made to pay.
Itt valós hézag tapasztalható az ilyen jellegű katasztrófát előidéző fél számonkérése és fizetésre kötelezése tekintetében.
EnglishThose particulars I will not relate here insofar as they have to do with persons in no way connected with this narrative.
Ezeket a részleteket nem írom ide, mert olyan személyekkel kapcsolatosak, akiknek nincs közük ehhez az elbeszéléshez.
EnglishAbraham Epstein, for instance, are fictitious, insofar as this account goes.
Ami ezt a beszámolót illeti, Bernard B. O'Hare, Harold J. Sparrow és dr. Abraham Epstein például költött név.
EnglishThere may be a 'software' problem, insofar as you have to think simultaneously in two languages, he warned her with a smile.
De vigyázat, még szoftverhiba léphet fel, ha egyszerre két nyelven kell gondolkodnia tette hozzá incselkedő mosollyal.