Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to inspire"

EN

"to inspire" bahasa Hungaria terjemahan

EN to inspire
volume_up
[inspired|inspired] {kata kerja}

to inspire
volume_up
inspirál {kt krj}
- Ez inspirál téged?
It motivates me and inspires me to keep forging ahead, but I'll be very happy once it's gone.
Erőt is ad persze, inspirál arra, hogy tovább küzdjek, de nagyon boldog leszek, amikor majd túl vagyok az egészen.
Remélem ez inspirál.
to inspire (juga: to animate, to fire, to hearten, to stir)
volume_up
lelkesít {kt krj}
to inspire (juga: to actuate, to drive, to incite, to prod)
- A bátorságom másokat is ösztönöz.
It is without doubt the run-up to Christmas that is inspiring us to make this progress, to offer this gift to Europeans.
Kétségkívül a karácsony közeledte ösztönöz minket erre az előrelépésre, hogy átnyújthassuk az európaiaknak, mint ajándékot.
to inspire (juga: to imbibe, to inhale)
to inspire
volume_up
megihlet {kt krj}
to inspire (juga: to suggest)
volume_up
sugall {kt krj}
This fund is a shining example and one that inspires hope.
Ez az alap egy ragyogó példa, mégpedig olyan, amelyik reményt sugall.
At the same time, the mandate inspires a new desire for a fair and lasting solution to the Cyprus issue, with the withdrawal of Turkish troops from Cyprus as the first requirement.
Ugyanakkor e megbízatás a ciprusi kérdés méltányos és tartós megoldására irányuló új vágyat is sugall, melynek első követelménye a török csapatok kivonása Ciprusról.

Contoh penggunaan untuk "to inspire" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
A bűnözőkkel való kokettálás további bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.
EnglishInfrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (vote)
Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) (szavazás)
EnglishWe are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
Inspirálnunk, provokálnunk, mozgósítanunk kell az embereinket, reményt kelteni bennük.
EnglishThe same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Ugyanebben a szellemben kell majd felkészülnünk a foglalkoztatási csúcstalálkozóra is.
EnglishIt is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
Ez tehát olyan intézkedés, amelynek a lehető legnagyobb éberségre kell ösztönöznie bennünket.
EnglishThe things we heard there about the United Nations did not inspire great optimism.
Nem adtak nagy optimizmusra okot azok a dolgok, amiket ott hallottunk az Egyesült Nemzetekről.
EnglishBut Jenny Fields did not inspire the imagination of such a melodrama.
Jenny Fields viselkedése azonban nem terelte a képzeletet melodrámák iránt.
EnglishAnd, of course, we'd like to inspire and engage the next generation.
És természetesen szeretnénk inspirálni és bevonni a következő generációt.
EnglishThese words must inspire us to make an ever greater commitment.
Ezeknek a szavaknak kell még nagyobb kötelezettségvállalásra sarkallniuk bennünket.
EnglishWhat we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Olyan tevékenységekre van szükségünk, amelyek nagyfokú ökológiai tudatosság kialakulását ösztönzik.
EnglishThis Treaty needs to inspire European citizens and fill them with hope.
Ennek a szerződésnek az európai polgárokat ösztönöznie kell, reménnyel kell őket eltöltenie.
EnglishAnd women inspire love, though it is absurd and ridiculous to love them.
És a nők szerelemre gyújtanak, jóllehet esztelenség szeretni őket.
EnglishWe would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
Erre inspiráljuk Önöket, illetve az Európai Bizottságot is.
EnglishI will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters.
Remélem, arra fogja ösztönözni a brit kormányt, hogy vállaljon vezető szerepet ezekben az ügyekben.
EnglishThere was something about the career diplomat that failed to inspire trust in his superior.
Volt valami ebben a karrierista diplomatában, amitől valahogy képtelen volt megbízni benne.
EnglishAt last the pent-up rain fell in a volume to inspire ark builders.
Eleredt az eső; úgy szakadt, mintha a bárkaépítőket akarná serényebb munkára ösztönözni.
EnglishRiven stared at them both and wondered how Cale managed to inspire such loyalty in his comrades.
Azon merengett, hogy Cale vajon miként ébresztett bennük ekkora hűséget.
EnglishI understand that the current circumstances do not inspire trust.
Megértem, hogy a jelenlegi körülmények nem kedveznek a bizalomnak.
EnglishMy queen could inspire the stars to fall from the heavens.
A királynőm akár a csillagokat is ráveszi, hogy essenek le a mennyekből.
EnglishBut Roy Foltrigg was not the sort of person to inspire intense loyalty.
De Roy Foltrigg nem az a fajta ember volt, aki feltétlen hűségre tudta volna ösztönözni beosztottjait.