Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to instil"

EN

"to instil" bahasa Hungaria terjemahan

EN to instil
volume_up
[instilled|instilled] {kata kerja}

to instil (juga: to instill)
to instil (juga: to instill)
volume_up
belenevel {kt krj}

Contoh penggunaan untuk "to instil" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishSuch events undeniably instil optimism about the future of our common European project.
Az ilyen események tagadhatatlanul optimizmust hintenek el közös európai projektünk jövőjét illetően.
EnglishIt is first and foremost the parent's responsibility to instil good eating habits in their children.
Mindenekelőtt a szülők feladata, hogy megfelelő étkezési szokásokra neveljék a gyerekeiket.
EnglishWe must instil positive values and the right moral standards into our children from their earliest years.
Már kisgyermekkorban el kell kezdenünk tanítani a gyermekeket a pozitív értékekre és az erkölcsi normákra.
EnglishParagraphs 7 and 11 together instil a sense of misgiving.
A (7) és a (11) bekezdés együtt rosszat sejtetnek.
EnglishIn vain do the devils, and that accursed woman, try to instil into my mind doubts as to the nature of God.
Hasztalan akarnak az ördögök, hasztalan akar ez az elkárhozott nő kételkedést szítani bennem Isten mivolta iránt.
EnglishMothers can no longer instil a sense of security in their children and children become indirect victims of violence.
Az anyák nem tudnak biztonságérzetet nyújtani gyermekeiknek, és közvetett módon a gyermekek is erőszak áldozatává válnak.
EnglishThey will perhaps instil slightly greater confidence among the business sector, compared to the initial proposals from the Commission.
Talán a Bizottság eredeti javaslataihoz képest valamivel nagyobb bizalmat fognak csepegtetni az üzleti szektorba.
EnglishEurope without borders overestimates the consciousness of belonging to a nation, and it is easy to instil even wild ideas.
A határok nélküli Európa felértékeli a nemzethez tartozás tudatát, s a fiatal lelkek lapjára könnyű ráírni akár ordas eszméket is.
EnglishThey do not instil public confidence.
EnglishWe must work to instil our values - such as democracy, a market economy and respect for human rights - in Belarus.
Tennünk kell azért, hogy értékeinket - mint a demokrácia, a piacgazdaság és az emberi jogok tiszteletben tartása -Belaruszban is érvényre juttassuk.
EnglishAbove all, despite the events which are unfolding before our eyes and which instil a sense of anger, we cannot forgo all sense of reason.
A legfontosabb, hogy a szemünk előtt kibontakozó, indulatokat keltő események ellenére nem mondhatunk le teljesen a józan észről.
EnglishTherefore, it is very important that you also use the new Euronest and all other means in order to really instil our ideas.
Ezért aztán nagyon fontos, hogy Önök is használják az új Euronestet, és éljenek minden más egyéb eszközzel, hogy valóban megvalósulhassanak az elképzeléseink.
EnglishBy developing new, European-level programs, we should instil in them the idea that training does not end once you've obtained your first qualification.
Új, európai szintű programok kifejlesztésével kell beléjük nevelni, hogy a képzés vagy oktatás nem ér véget az első képesítés megszerzésével.
EnglishIt is your job to demonstrate to the citizens of Europe that the new treaty meets their expectations and to instil confidence in them about it.
Az Önök feladata az, hogy bizonyítsák az európai polgárok számára, hogy az új szerződés megfelel az elvárásaiknak, és bizalmat ébresszen bennük a Szerződés iránt.
EnglishHowever, the discussions that stretch out into infinity concerning, for example, the membership prospects for certain countries in this region do not instil optimism.
Azok a végtelenségig nyúló viták azonban, amelyek például a régióban lévő bizonyos országok tagsági kilátásairól szólnak, nem keltenek optimizmust.
EnglishWe need to instil a sense of urgency, a recognition that business as usual will not protect our European way of life and will not defend our social models.
Ki kell alakítanunk a sürgősség érzését, annak felismerését, hogy a szokásos üzletmenet nem fogja biztosítani az európai életmód és szociális modelljeink védelmét.
EnglishI believe that the new proposal will help instil greater awareness among local decision makers and make them take more robust action to protect the environment.
Úgy gondolom, hogy az új javaslat nagyobb tudatosságot fog eredményezni a helyi döntéshozók körében, melynek hatására határozottabb lépéseket fognak tenni a környezet védelmében.
EnglishA hand of cooperation extended by Europe to Moldova and a greater rapprochement between Chişinău and Brussels will instil greater confidence in the investors in this country.
Amennyiben Európa együttműködő kezet nyújt Moldovának, és nagyobb közeledés megy végbe Kisinyov és Brüsszel között, az növelni fogja a befektetők bizalmát az ország iránt.