Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to intend"

EN

"to intend" bahasa Hungaria terjemahan

EN to intend
volume_up
[intended|intended] {kata kerja}

to intend (juga: to contemplate)
What measures does the Presidency intend to take in order to provide this opportunity?
Az Elnökség milyen intézkedéseket szándékozik hozni a fenti lehetőség biztosítására?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Szándékozik-e a Tanács végre lényegileg és egységesen cselekedni?
What does the Commission intend to do to end these violations?
Mit szándékozik tenni a Bizottság, hogy véget vessen ezeknek a jogsértéseknek?
volume_up
tervez {kt krj}
What steps does the Commissioner intend to take to prevent an exodus of young people from Europe?
Milyen lépéseket tervez a biztos, hogy megakadályozza a fiatalok elvándorlását Európából?
Do you intend to take steps to make the Solidarity Fund more flexible and less bureaucratic?
Tervez-e lépéseket tenni annak érdekében, hogy a Szolidaritási Alap rugalmasabbá és kevésbé bürokratikussá váljon?
Fourthly, what does the Commission intend to do about the Court of First Instance's judgment in the Danish TV2 case?
Negyedszer, mit tervez tenni a Bizottság az Elsőfokú Bíróságnak a dán TV2-ügyben hozott ítéletével?
to intend (juga: to deplore, to devote, to commiserate)
volume_up
szán {kt krj}
Tell her— it—that I have never talked with God and do not know what He intends for humanity.
Mondja meg neki, hogy sohasem beszéltem az Úrral, és nem tudom, milyen sorsot szán az emberiségnek.
What is the Presidency's position going to be and what role does it intend to give to the non official EU languages, which are also called 'regional' and 'minority' languages?
Milyen álláspontot foglal majd el az elnökség, és milyen szerepet szán majd a "regionális” és "kisebbségi” nyelvnek is nevezett nem-hivatalos uniós nyelveknek?

Contoh penggunaan untuk "to intend" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAm I correct in supposing that you intend to be a cavalier to one of the ladies?
Bizonyára nem tévedek: az egyik hölgy mellé óhajt szegődni, lovagi minőségben?
EnglishNow, if you intend to lurk in my shadow, Wither, you must learn to be silent.
Nos, ha az árnyékomban akarsz élni, Illó, akkor meg kell tanulnod csendben lenni.
EnglishThere are no other parts of the world to which we intend giving such a derogation.
Nincs a világnak más olyan része, ahol garantálni akarunk egy ilyen eltérést.
EnglishHow does the Commission intend to develop the next programme, from 2014 on?
Miként tervezi a Bizottság a következő program kifejlesztését, 2014-et követően?
EnglishThe same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.
Ugyanez érvényes számos egyéb pontra is, melyekről most nem kívánok szólni.
EnglishI cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
Nem hiszem, hogy a Bizottság és a Tanács ezt a kártékony utat kívánja követni.
EnglishWhat they are doing is nowadays often observable; what they intend to do is not.
Amit tesznek, az manapság gyakran megfigyelhetőő; a szándékuk azonban nem.
EnglishWhat other measures does it intend to take, notably to combat stereotypes?
Mely más intézkedéseket kíván hozni e területen, például a sztereotípiák ellen?
EnglishDo you intend us to understand that you spent over an hour walking about outside?
Azt akarja ezzel mondani, hogy több mint egy órát sétált kinn a szabadban?
EnglishI gather you intend to involve yourself in that particular reshaping, if you can.
Ha jól sejtem, szeretnél részt venni ebben az újraformálódásban, ha lehet.
EnglishWhat action do you intend to take in this area, in order to change this situation?
Milyen lépéseket kíván tenni ezen a területen, hogy megváltozzon a jelenlegi helyzet?
EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Milyen gyakorlati intézkedéseket kíván elfogadni e célok elérése érdekében?
EnglishThe war is still coming, Charles, and I intend to fight it... by any means necessary.
A háború újra eljön, Charles, és harcolni fogok... minden szükséges eszközzel.
EnglishAnd we intend to use those numbers to create demand pull, and flip the market.
Ezektől a számoktól azt várjuk, hogy keresletet generáljanak, és átrendezzék a piacot.
EnglishI intend to propose a contract of betrothal between you and Prince Brezante.
Szándékomban áll felvetni a házasság gondolatát Brezante herceg és közötted.
EnglishThe Precogs don’t see what you intend to do, only what you will do.
Õk nem azt látják, amit meg akar tenni, csak azt látják, amit meg is fog tenni.
EnglishThat will be one of the points I intend to put into the next European Union budget.
Az Európai Unió következő költségvetésébe többek között ezt is bele kívánom foglalni.
EnglishGiven what I intend to propose, their participation is crucial, Halloway said.
- Részvételük javaslatom szempontjából döntőjelentőségű - mondta Halloway.
EnglishThat is certainly not what the Lega Nord want, nor do we intend to accept it.
Az Északi Liga ezt egyértelműen nem akarja, és nem is áll szándékunkban ezt elfogadni.
EnglishThey don't know the watches work yet, and I don't intend to turn them over.
Nem tudják, hogy van már prototípus óránk, és nem is szándékozom ezt elárulni nekik.