Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to interact"

EN

"to interact" bahasa Hungaria terjemahan

EN

to interact [interacted|interacted] {kata kerja}

volume_up
to interact

Contoh penggunaan untuk "to interact" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAnd there is some symmetry here in the way the symmetries interact with each other.
És van valami szimmetria abban, ahogyan a szimmetriák egymásra hatnak.
EnglishThese matter particles all interact with the various force particles.
Ezek az anyagi részecskék mind kölcsönhatásban vannak a különféle erőrészecskékkel.
EnglishBut here is the language which describes how the symmetries interact.
De itt van az a nyelv, ami leírja, hogy hogyan hatnak egymásra a szimmetriák.
EnglishThey are not there for intermediaries or the interlopers to interact with one another.
A pénzügyi piacok nem arra szolgálnak, hogy összehozzák a közvetítőket és a spekulánsokat.
EnglishNow, Galois produced some laws for how these tables -- how symmetries interact.
Na már most, Galois felállított néhány szabályt, hogy ezek a szimmetriák hogyan hatnak egymásra.
EnglishHe could never leave the tank or interact with the outside world.
Soha nem tudta elhagyni a tartályt vagy kapcsolatba lépni a kinti világgal.
EnglishConcerning the handbook on EGTC, INTERACT is working on the handbook.
Rátérve az EGTC-ről szóló kézikönyvre, az INTERACT már dolgozik rajta.
EnglishAn opportunity to interact with a person of your quality and distinction is far too rare a pleasure.
Ritka élvezet, ha egy hozzád hasonló kvalitású és tudású emberrel beszélgethetek.
EnglishEvery set of people with whom we interact sees a different person, a different facet of ourselves.
Minden egyes embercsoport más személyt lát bennünk, igazi énünk más szeletét.
EnglishThe brain now a world that we can fly through and interact with.
Az agy így egy olyan világgá válik, amin átrepülhetünk és amivel kapcsolatba léphetünk.
EnglishIt is important that institutions should interact for broadening their range.
Fontos, hogy együttműködés alakuljon ki az intézmények között a tevékenységi körük bővítése érdekében.
EnglishAgain, I can use both of my hands to interact and move photos around.
Megint mindkét kezemet használhatom, hogy mozgassam a képeket.
EnglishThey had to interact with nearby communities, looking for young people to marry.
Kapcsolatot kellett fenntartaniuk a közeli közösségekkel, fiatalokat kellett keresniük házasságkötés céljából.
EnglishThere's so little applied now to actually improving the way we interact with interfaces from this point on.
Nagyon kevés fejlesztés célozza meg azt, ahogy az interfészeket kezeljük.
EnglishThe people at her particular kiosk didn't interact all that much with the people who did Merck.
Itt az emberek még annyit sem szóltak, mint a Merck esetében.
EnglishDM: So by shaking the Siftables and putting them next to each other he can make the characters interact --
DM: A Siftable kockák megrázásával és egymás mellé rakásával a szereplők reagálnak egymásra --
EnglishNow, the fish in the tanks were gorgeous to look at, but they didn't really interact with people.
Szóval csodálatos volt nézni a halakat az akváriumokban, de ők nem vették fel a kapcsolatot az emberrel.
EnglishThe affected systems don't interact with each other.
A meghibásodott rendszerek semmilyen hatással nincsenek egymásra.
EnglishIn spare moments, Hari watched the social orders interact.
Cleon nagyapja felélesztett néhány régi ruelli tradíciót.
EnglishThese four different forces interact with matter according to the corresponding charges that each particle has.
E négy különböző erő az anyaggal az egyes részecskék töltésével összhangban lép kölcsönhatásba.