Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "to interrupt"

EN

"to interrupt" bahasa Hungaria terjemahan

EN

to interrupt [interrupted|interrupted] {kata kerja}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "to interrupt" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishLet me interrupt you for a second, Mr. Drummond, Judge Kipler says thoughtfully.
Hadd szakítsam félbe egy pillanatra, Mr. Drummond szól közbe Kipler bíró tűnődve.
EnglishListen very carefully and don't interrupt, because I don't know how much time I have.
De nagyon figyeljen, és ne szakítson félbe, mert nem tudom, mennyi időm van.
English'Do not interrupt this ventriloquial necromanciss, my friend,' it said in English.
- Folytasd csak a hasbeszélő szellemidézést, barátnőm - szólt angolul.
EnglishInstead, they seek to use their understanding of a chain of causes to interrupt the chain.
Ok, és neandervölgyi társaik még mindig alacsonyabb szinten álltak, mint az ember.
English`There's nothing wrong with Miss Deirdre's hearing,' the nurse would interrupt her.
Nincs semmi baj Deirdre kisasszony hallásával! vágott közbe az ápolónő.
EnglishWe couldn't persuade one to interrupt his schedule for love or money.'
Se szerelemből, se pénzért nem tudtunk egyet sem rávenni, hogy átütemezze a munkáit.
EnglishPray, oblige me, gentlemen, and tell Dobchinsky not to interrupt.
Ugyan, uraim, mondják meg Pjotr Ivanovicsnak, hogy ne vágjon folyton a szavamba!
EnglishIt is not for the President to interrupt in the way that you have just done.
Az elnöknek nem az a dolga, hogy úgy félbeszakítsa a felszólalót, mint ahogy most ön tette.
EnglishNothing to interrupt the view from the windows that rose all the way to the ceiling.
Semmi sem törte meg a mennyezetig érő ablakokból feltáruló kilátást.
EnglishIf you stand up again and interrupt the sitting, I will ask you to leave the Chamber.
Ha ismét feláll, és megzavarja az ülést, akkor fel fogom szólítani az ülésterem elhagyására.
EnglishHe was so relieved that he didn't interrupt her, but he was puzzled.
Michael annyira megkönnyebbült, hogy nem vágott a szavába, bár zavarba hozta a közlés.
EnglishI did not want to interrupt you out of politeness and because you were making some valid points.
Udvariasságból nem akartam félbeszakítani, és mert érdemes gondolatokat fejtett ki.
EnglishLyra was bursting to interrupt, because she knew this process.
Lyra alig bírta megállni, hogy közbe ne lépjen, mert ismerte ezt a folyamatot.
EnglishI therefore beg your understanding when I need to interrupt speakers.
Ezért, kérem, értsék meg, amikor félbe kell szakítanom egy felszólalót.
EnglishCome; we must interrupt his contemplations, but that is the way of it.
Gyere, meg kell zavarnunk elfoglaltságában, de ez már csak így megy.
EnglishGuild did not interrupt Macaulay, who told his story clearly and concisely.
Nem szakította félbe kérdezősködéssel Macaulayt, aki velősen és világosan adta elő a történteket.
EnglishDid I interrupt anything, sir? the young man said, trying to peer around Lancelet, almost sniggering.
- Megzavartam valamit, uram? - lesett Lancelet háta mögé a legény szinte vihogva.
EnglishI hope I don't interrupt an interesting quarrel, he said.
Remélem szólalt meg egy idő múlva , nem szakítok félbe egy érdekes veszekedést.
EnglishWe now interrupt voting time to hold the formal sitting.
Nous interrompons à présent les votes pour faire place à la séance solennelle.
EnglishDarcy: - but let me not interrupt you, sir.
Szeretném erről Mr. Darcy véleményét hallani, de nem akarom zavarni, uram.