Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "intersection"

EN

"intersection" bahasa Hungaria terjemahan

EN

intersection {kata benda}

volume_up
As she came off the wall, he got to his feet again, staggering toward an intersection.
Miközben Carson leugrott a földre, Harker feltápászkodott, és tántorogva elindult egy útkereszteződés felé.
intersection (juga: cut-off, short cut, traverse, cutoff)
intersection (juga: junction, node)
intersection

Contoh penggunaan untuk "intersection" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishA bus was now blocking the intersection, and another police car had pulled up.
Most egy autóbusz torlaszolta el a kereszteződést, és befutott a második járőrkocsi.
EnglishShe suddenly turned to the right at an intersection, and the tires squealed.
Reggie hirtelen, csikorgó kerekekkel jobbra fordult az egyik kereszteződésben.
EnglishTo his left, a limousine swung into the nearest intersection, coming his way.
Tőle balra egy limuzin suhant át a legközelebbi kereszteződésen, és feléjük tartott.
EnglishTony picked up the microphone as Frank hung a hard left at the first intersection.
Tony a kezébe vette a mikrofont, Frank pedig lefordult a kocsival az útról.
EnglishEffortlessly the baby buggy sailed over the curb and into the intersection.
A gyerekkocsi akadálytalanul lehajtott a járdáról és a kereszteződés felé tartott.
EnglishWhen they reached the intersection, Sparhawk led his friend up a muddy alley.
A kereszteződést elérve Sparhawk bevezette barátját egy sáros sikátorba.
EnglishOne by one, the vehicles he had seen in the warehouse passed through the intersection.
A raktárban már látott járművek szépen sorban áthaladtak a kereszteződésen.
EnglishUse this icon to insert two placeholders with the set operator intersection of sets .
Az ikon segítségével a halmazok metszete halmazoperátor szúrható be két helykitöltővel.
EnglishAhead of her plainwrap sedan, closer to the intersection, cars began to move.
Carson kocsija előtt a kereszteződéshez közelebb álló autók elindultak.
EnglishA huge truck had bounced and rattled across the intersection and down towards Caron- dolet.
Hatalmas teherautó zötyögött és dübörgött a kereszteződésben a Carondelet felé.
EnglishThad took a deep breath and rolled the Suburban sedately through the intersection.
Thad mély lélegzetet vett, és lassacskán behajtott a kereszteződésbe.
EnglishHe skidded through an intersection, listing, racing down another side street.
Sem maga előtt, sem a visszapillantó tükrében nem látott újabb gengsztereket elébe rohanni.
EnglishHe swung right at the intersection and stopped in the middle of the new street.
Elliot jobbra fordult a kereszteződésben, és az út közepén megállt.
EnglishWhen she reached the intersection of Castle View and Laurel, she had to stop for awhile.
Amikor leért a Váraljai út meg a Borostyán utca kereszteződésébe, megállt egy csöppet.
EnglishA shadowy figure carrying an axe appeared at a torchlit intersection.
Az egyik fáklyafényes kereszteződésben egy csatabárdot lóbáló alak tűnt fel.
EnglishShe suddenly stopped at the intersection and pointed to the middle of the street.
Hirtelen megtorpant a kereszteződésnél és az út közepére mutatott.
EnglishHe tiptoed through the cloudrug to the next intersection and peered around it.
Lábujjhegyen elosont a következő kereszteződéshez és kikukucskált.
EnglishThey stopped at an intersection, then continued their tour of the neighborhood.
Megálltak egy kereszteződésben, aztán folytatták az autókázást.
EnglishThis is the most kind of direct, obvious intersection of the two things.
Ez a legközvetlenebb, legnyilvánvalóbb keresztmetszete a két tárgynak.
EnglishI rode down the hill a block and a half, turned at the intersection and started back up.
Másfél saroknyit hajtottam lefelé, a kereszteződésnél megfordultam, és visszafelé indultam.