Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "it would be wrong"

EN

"it would be wrong" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "it would be wrong".

Contoh penggunaan untuk "it would be wrong" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishNo optimism, too often they looked for things that would go wrong instead of right.
Túlságosan gyakran keresik azt, mi üthet ki balul ahelyett, hogy mi sikerülhet.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Úgy vélem, hiba lenne nem elismerni azt, hogy Afrika jelentősen megváltozott.
EnglishIt would be wrong of us in the European Union to stake things on one individual.
Helytelen lépés lenne részünkről az az Európai Unióban, ha a dolgokat egyvalakire hárítanánk.
EnglishAnd if you think it's simply because we are not interested, you would be wrong.
Azt gondolni, hogy ennek az egyedüli oka az, hogy nem érdeklik őket a világ dolgai hiba lenne.
EnglishIn both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.
Úgy gondolom azonban, hogy mindkét fél részéről hiba lenne megszakítani a tárgyalásokat.
EnglishShe looked at him, troubled, and decided it would be wrong to force the issue any further.
Az asszony aggódva nézett a fiára, de végül úgy látta, jobb, ha nem erőlteti a dolgot.
EnglishWe believe it would be wrong to move production deliberately.
Úgy véljük, nem lenne helyes szándékosan kiköltöztetni Európából a termelést.
EnglishIt would be wrong of me not to mention the situation with regard to Ireland and the Lisbon Treaty.
Hiba volna részemről, ha nem térnék ki a Lisszaboni Szerződéssel összefüggő helyzetre.
EnglishIt would be wrong to take excessively quick and thus wrong decisions.
Hiba lenne túlzottan gyors, és emiatt rossz döntéseket hozni.
EnglishIt would be wrong for the EU to be limited to just one language.
Az EU részéről nem lenne helyes, ha egyetlen nyelvre korlátozódna.
EnglishWe were right to do so, but our help may now be sought and we would be wrong to say 'no'.
Ezt jogosan tettük, de most a mi segítségünkre lehet szükség, és nem lenne helyes, ha azt megtagadnánk.
EnglishYes, mobility, because it would be wrong to restrict mobility.
Igen, a mobilitás, mert a mobilitást hiba lenne korlátozni.
EnglishIt would be wrong to draw general conclusions from them.
Helytelen volna belőlük általános következtetéseket levonni.
EnglishIn the present circumstances, therefore, it would be wrong to relax the pressure on President Ahmadinejad.
A jelen körülmények között ezért nem volna helyes enyhíteni az Ahmadinezsád elnökre gyakorolt nyomást.
EnglishIt would be wrong to consider imposing further penalties.
Nem lenne azonban helyes további bírságokat kiszabni.
EnglishThat is why it would be wrong to agree with him in this instance.
Ezért lenne helytelen ezúttal őt követni.
EnglishIt would be wrong for our discussions today and the outcome of the summit to focus exclusively on the Lisbon Treaty.
Helytelen lenne, ha a mai vita és a csúcstalálkozó kizárólag a Lisszaboni Szerződésre koncentrálna.
EnglishIt would be wrong to renegotiate the EU's Posting of Workers Directive, as proposed in the report.
Helytelen lenne újratárgyalni az EU munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvét, mint ahogy azt a jelentés javasolja.
EnglishThis is a complicated, very important case, and it would be wrong to rush things without thoughtful deliberation.
Nem szabad elkapkodnunk a dolgot, anélkül, hogy lelkiismeretesen mérlegelnénk az érveket és ellenérveket.
EnglishBut it would be wrong to rest on our laurels.
Hiba volna azonban, ha megpihennénk babérjainkon.