Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "legend"

EN

"legend" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
legend {kt bnd}

EN legend
volume_up
{kata benda}

legend (juga: myth)
volume_up
legenda {kt bnd}
He's a legend in Southern legal circles, and it's an honor to meet him.
Igazi legenda jogászi körökben, és számomra megtiszteltetés, hogy találkozhatom vele.
He was there, according to family legend, when they hammered home the golden spike.
A családi legenda szerint jelen volt, mikor az aranyszegecset a helyére ütötték.
That the house and land around it are haunted is not only legend but fact.
Nem legenda, hanem tény, hogy a házban és a birtokon szellemjárás van.
legend (juga: key, notation)
Defines the border, area and character attributes for a legend.
Jelmagyarázat szegély-, terület- és karakterjellemzőit határozza meg.
Displays the legend icons next to each data point label.
Megjeleníti a jelmagyarázat-ikont mindegyik adatpont címkéje mellett.
Positions the legend at the right of the chart.
A jelmagyarázat a diagram jobb oldalára kerül.
legend (juga: caption, epigraph, inscription, label)
volume_up
felirat {kt bnd}
Corner Table enjoys his meal with Bovex, the legend ran.
Roland Batta életét megédesíti a Bovex hirdette a felirat.
legend
volume_up
rege {kt bnd}
That is a mighty matter of legend, though you tread it
Az magában is kész rege, bár fényes nappal taposod!
Régi rege suttogta Armand.
legend (juga: caption)
legend
legend (juga: saga)
volume_up
monda {kt bnd}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "legend":

legend

Contoh penggunaan untuk "legend" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe Legend of the Twins was even written by the scribes of Egypt in later times.
A későbbi időkben az egyiptomi írnokok még le is jegyezték az ikrek legendáját.
EnglishThey want my best legend, a story that took more than ten years to put together.
Kérik a legjobb legendámat, azt a legendát, amelyet tíz év alatt raktam össze.
EnglishHe was something of a legend in an airline known worldwide for its excellence.
A világszerte elismert Japán Légitársaságnál is amolyan élő legendának számított.
EnglishLegend has the Templars inspired by the Cathars, but it's really the other way around.
templomosokat a katarok inspirálták, pedig éppenhogy ők inspirálták a katarokat.
EnglishI have a sword for him, a sword out of legend, never before wielded by a living hero.
Egy kardot tartogatok számára, legendás kardot, amelyet élő hős még nem viselt.
EnglishHis casual appearance belied the deadly legend he'd created for himself.
A lezser külső ellentmondani látszott a róla terjesztett félelmetes legendáknak.
EnglishAnd as the centuries passed, all this became a matter of superstition and legend.
A századok során babonák és legendák sokasága fonta körül az ivadékokat.
EnglishOnly to learn that the Mistryl were no longer the valiant warriors of legend.
Csak hogy rájöjjön: a Mistrylek többé nem a legendák hős harcosai zsoldosok mindössze.
EnglishSorak held the sword up, cradled in his palms, and read the legend on the blade.
Sorak felemelte a kardot, tenyerébe fektette, és elolvasta a feliratot.
EnglishSo the Holnists hadn’t yet pierced the legend of the great computer.
Szóval a holnisták még nem szúrták ki a nagy komputer legendájának a magvát.
EnglishI think I need it from a Blood Drinker whose prowess with spirits is a legend.
Egy olyan vérivóhoz kell folyamodnom, aki legendásan ért a szellemekhez.
EnglishIn his mind this faceless gambler began to take on something of the force of legend.
Képzeletében ezt az arcnélküli játékost lassanként mesés tulajdonságokkal ruházta fel.
EnglishSpade went into a reception-room whose door bore the legend Wise, Merican & Wise.
Spade a Wise, Merican & Wise feliratú ajtón át egy várószobába lépett.
EnglishViviane had spoken once of Arthur as a king come out of legend, bearing a legendary sword.
Viviane úgy emlegette Arthurt, mint legendák királyát, aki legendás kardot visel.
EnglishThe other part of the contents consisted of the rest of the legend of James Duncan Ross.
A csomag másik felében James Duncan Ross "legendájának" további része volt.
EnglishFor one thing, any request for personnel or legend should have come to him.
Először is, az ügynököt rajta keresztül kellett volna kérni Boriszovtól.
EnglishYes, it is a statement of a certain legend which runs in the Baskerville family.
Úgy van, vallomás, mégpedig egy legendáról, amely apáról fiúra száll a Baskerville családban.
EnglishEven half-breed elves raised in the city know the legend, though none would believe it.
Még a városban nevelkedett félvérek is ismerik, bár senki sem hisz benne.
EnglishFor these were no mere legend to her, the ancient parents of all blood drinkers.
Mert neki nem puszta legendát jelentettek minden vérivók ősszülei.
Englishthe legend on the block read, and Paul thought: Yes!
ITT A VÉGE, FUSS EL VELE! ez állt a jégtömbön, és Paul azt gondolta: Igen, ez így igaz!