EN

maker {kata benda}

volume_up
If only there were a Maker and the Maker had his reasons ...
Ó, kell, hogy legyen egy Alkotó, és kell, hogy ennek az Alkotónak okai legyenek...
Marius may be the Maker but they are utterly yours.
Marius lehet az alkotó, de ők csak a tieid.
Mellesleg te valóban az Alkotó vagy.
(Laughter) So Jake Cress is this furniture maker, and he makes this unbelievable set of furniture.
A másik helyes dolog (Nevetés) Szóval Jake Cress ez a bútor készítő, és ő készítette ezt a hihetetlen bútorsort.
In other words, the beer-maker knows also how to evoke flavor from the grains by using sprouting and malting and roasting.
Más szóval, a sör-készítő azt is tudja, hogy hogyan hívja elő az ízt a gabonából csíráztatással, malátázással és pörköléssel.
maker (juga: builder, creator)
We have so little time before the Maker's wrath descends, Mamoulian was saying.
Oly kevés időnk van a Teremtő eljöveteléig szólt Mamoulian.
Maker and offspring cannot read each other's thoughts.
A teremtő és a fióka nem olvashatnak egymás gondolataiban.
Was there respect for a Maker, thanks for Creation, or even some anticipation of Judgment in Heseltine's prayer?
Lett volna Heseltine imájában valami a Teremtő iránti tiszteletből, köszönetből, vagy várta az ítéletet?

Contoh penggunaan untuk "maker" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishBelief in The Maker, I replied, who put it all together with love and purpose.
A hit az Alkotóban felelte , aki szeretettel és céltudatosan rakosgatta össze ezt.
EnglishMy Maker had told me this, but I didn't believe it until I read it in your books.
Alkotóm is mondta, de nem hittem el, amíg a saját szememmel nem olvastam a könyvedben.
EnglishHadn't another Blood Drinker, my Maker, charmed Aunt Queen in the same manner?
Hiszen Queen nénit ugyanígy elbűvölte az a másik vámpír is, az én alkotóm!
EnglishSomeone said earlier that I must be the idealist around here, the dream maker.
Korábban valaki említette, hogy nekem kell itt az idealistának, az álmodozónak lennem.
EnglishFor he looked for a city that hath foundations: whose builder and maker is God.
Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.
EnglishHis brother-in-law was a maker of leather goods and traded regularly with the other Races.
Sógora bőrdíszműves volt és rendszeresen járt kereskedelmi utakra a többi fajhoz.
EnglishI thought of the words of her Maker, She never destroys those she beckons.
Arra gondoltam, amit Eudoxia alkotója mondott: Sose pusztítja el azokat, akiknek int.
EnglishCreativity is the meme-maker that puts slogans on our t-shirts and phrases on our lips.
Fejleszti mémjeinket, amik szlogeneket találnak ki pólókra és gondolatokat ajkainkra.
EnglishNow he knew that she could not act against her maker, and his despair was complete.
Amikor megtudta, hogy Erika képtelen Victor ellen fordulni, teljessé vált a kétségbeesése.
EnglishHe told the ticket-maker that T. was for Tillie, S. was for Sarah.
Garp végül azt mondta neki, hogy a T. a Tillie rövidítése, az L. pedig a Lauráé.
EnglishBeverly,Jimmy, that wheelchair-- I want the maker, date, possible sources.
Jimmy keressétek meg a tolószék gyártóját és hogy hol lehet beszerezni!
EnglishLike Lestat, my powerful maker, I was not hounded by the first hint of dawn to the grave.
Lestathoz, hatalmas teremtőmhöz hasonlóan engem se űzött a sírba a hajnal első sugara.
EnglishI can explain how it all came about in the old vermicelli maker's case.
Teljesen tisztán áll előttem, ami ezzel az öreg tésztagyárossal történt.
EnglishHe was the maker of this devastation, though he'd set no fire and toppled no tomb.
Õ maga nem gyújtott fel semmit, de mégis ő hozta rájuk a romlást.
EnglishThe mere actof thinking about killing her maker could bring her own death.
A puszta ötlet, miszerint fontolóra veszi az alkotója meggyilkolását, a halálához vezethet.
EnglishIn each case he bought only what had the Danish maker's name on a small cloth tab inside.
Csak olyasmit vett, amiben kis textilcímkén ott állt a dán gyártó neve.
EnglishI am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Én olyan típusú ember vagyok, aki gyors, hatékony, de jó döntéshozó.
EnglishMy maker lives in the catacombs still where the coven used to gather.
Teremtőm még mindig a katakombákban lakik, ahol annak idején a bokor tartotta gyűléseit.
EnglishWatched the maker's logo ap-pear and listened to the electronic signature music.
Figyeltem, ahogy a szolgáltató logója megjelenik a kijelzőn.
EnglishTheir Maker was old, Mona whispered, as if not to wake either of them.
Vén alkotójuk volt súgta Mona, mintha nem szeretné felébreszteni őket.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "maker":

maker
decision maker