Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "money"

EN

"money" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
money {kt bnd}

EN money
volume_up
{kata benda}

money (juga: chink, dust, tin, brass)
volume_up
pénz {kt bnd}
Money inherited is not the same as money honestly earned.
Az öröklött pénz nem ér ugyanannyit, mint a tisztességes munkával megkeresett pénz.
It is evident that money is not everything, but that nothing seems to work without money.
Nyilvánvaló, hogy a pénz nem minden, de az is, hogy semmi sem működhet pénz nélkül.
Its always money, money, money thats at the bottom of everything.
Mindig csak a pénz, pénz és a pénz van a dolgok mélyén.
money (juga: amount, sum, summation, tot)
volume_up
összeg {kt bnd}
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
A kórház felszerelésére költött összeg kétmillió euróra rúgott.
Hence we have a huge amount of money to spend on useful projects.
Ebből jöhetne egy jókora olyan összeg, amit hasznos projektekre fordíthatnánk.
Adjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
Rendes összeg ez egy néhány perces munkáért.
money
The huge amounts of money allocated, it is obvious, do not work.
Nyilvánvaló, hogy az erre biztosított hatalmas pénzösszeg nem hoz megoldást.
If there had been a lot of money involved, that would be different.
Ha egy nagyobb pénzösszeg is eltűnt volna, az persze más helyzetet teremtene.
Does she really, seriously believe that paying out this money will end the protests?
Valóban, komolyan azt hiszi, hogy e pénzösszeg kifizetésével abbamaradnak a tüntetések?
money (juga: estate, fortune, holding, opulence)
volume_up
vagyon {kt bnd}
I will demand that her money should be invested in her own name.
Megbízást adok neki, hogy emeljen kifogást a vagyon kezelése ellen.
All this money and you can't afford whale oil except for that lantern.
Ekkora vagyon mellett csak erre az egyetlen lámpára telik?
A powerful daddy plus family money... equals expectations.
Egy mindenható apa plusz családi vagyon... hasonló elvárások.
Listen, this is my meter money, I don't have any more bills, so....
Ide hallgasson, ez az összes maradék pénzem,...nincs nálam több bankjegy, szóval...
Vastag köteg pénz volt, csupa bankjegy.
And there's some money on the desk for you- Marty glanced across at the desk-top; there was indeed a pile of notes there.
Es az íróasztalon hagytam egy kis pénzt is magának Marty pillantása az asztalra siklott, ahol valóban egy kupac bankjegy hevert.
money (juga: abundance, comfort, ease, flourish)
volume_up
jólét {kt bnd}
Despite the money and the affluence, she was modest and unpretentious, and apparently determined to stay that way regardless of her husband's success.
A pénz, a gazdagság ellenére is szerény s igénytelen volt, és láthatólag eltökélte, hogy férje sikerei ellenére is ilyen marad.
money
money
volume_up
pénzjegy {kt bnd}
Inflation - the highest in the world - is the result of the never-ending printing of money with which the Government pays civil servants, police officers and soldiers.
A világon a legmagasabb infláció az eredménye vég nélküli pénzjegy-nyomtatásnak, amellyel a Kormány a köztisztviselőket, a rendőröket és a katonákat fizeti.

Contoh penggunaan untuk "money" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishI had an awful job getting the money, because of course I couldn't tell Percival.
Rém nehezen tudtam előteremteni a pénzt, mert persze Percivalnak nem szólhattam.
EnglishIt was worth risking a little trouble with the police for that amount of money.
Megéri az a kis kockázat a rendőrséggel, azt a szép summa pénzt, az kétségtelen.
EnglishOnce more there was a bowl, and money was put in it, but for what I did not know.
Ismét előkerült egy tálka, és pénzt is tettek bele, de nem tudtam, milyen célra.
EnglishBut they had to earn money the hard way, just a few dollars at a time, instead.
De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Így pedig minden figyelmet e pénzek nyilvános felhasználására lehet fordítani.
EnglishUnfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
Sajnos ennek a pénznek mindössze 1%-a folyt be eddig, összesen 7 milliárd euró.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Nem arról van szó, hogy magunknak kérünk pénzt, mint ahogyan a sajtó állította.
EnglishHe was mean and conniving and desperate to stash away as much money as possible.
Kemény és hajlíthatatlan, csak az érdekli, hogy minél több pénzt összeharácsoljon.
EnglishIf I hadn't dissipated so in Penza I'd have had enough money to get home with.
Csak Penzában ne kezdtem volna el mulatni - futotta volna abból a pénzből hazáig!
EnglishTo him she was just a rather foolish old woman, very ready to part with money.
Azt hitte, ez is csak egy olyan bolond öreg nő, akiről könnyű legombolni a pénzt.
EnglishAnd when he saved up some money, he probably bought himself a radio, didn't he?
- De hát amikor összegyűlt egy kis pénze, már csak vett magának, biztos, rádiót...
EnglishIn so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
Egy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
English...Louis told me you need some money to repopulate the earth with your rabbits.
Louis mondta, hogy szükséged van pénzre hogy újranépesítsd a földet nyulakkal.
EnglishHowever, we must look at the services being supplied, because quality costs money.
Mindazonáltal figyelnünk kell a szolgáltatásokra, mert a jó minőség pénzbe kerül.
EnglishIf there should be a No vote, the money would not be handed back to the taxpayer.
Ha a szavazás nemleges lesz, úgy a pénzt nem fogják az adófizetők visszakapni.
EnglishThis is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
Ez az uniós pénzek pazarlása, amit nem engedhetünk meg egy gazdasági válság idején.
EnglishAs we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Amint mindannyian tudjuk, ezek a cégek az adóelkerülés és a pénzmosás eszközei.
EnglishWill these new mineral discoveries in Siberia give us a little more money to spend?
Remélhetem, hogy a szibériai felfedezések pénzt fognak hozni a mi konyhánkra is?
EnglishIf I pass the bar exam, get just a little money in my pocket, I'm otitta here.
Ha átmegyek az ügyvédi vizsgán, összeszedek egy kis pénzt, és már itt sem vagyok.