Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "resilience"

EN

"resilience" bahasa Hungaria terjemahan

EN resilience
volume_up
{kata benda}

resilience (juga: buoyancy, elasticity, give, resiliency)
We were directing tastes towards more resilience, more restorative options.
Igyekeztünk formálni az ízlésvilágot a nagyobb rugalmasság, a helyreállító választások irányába.
This topic of resilience is very personal to me and in many ways has shaped my life.
A rugalmasság témája nagyon személyes számomra, és sok módon formálta az életemet.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "resilience":

resilience
English

Contoh penggunaan untuk "resilience" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThat resilience is what gives us some hope today for the future of Haiti.
Ez a kitartás az, ami valamelyes reményt ad arra, hogy van jövője Haitinak.
EnglishWe must build up our resilience to the effects of climate change.
Ki kell alakítanunk az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló-képességünket.
EnglishOne of the things that underpins it is this idea of resilience.
Az egyik dolog, ami ezt alátámasztja, a tűrő készség, más néven a reziliencia gondolata.
EnglishThe resilience of the branches defied any further approach.
Az ágak olyan sűrűn nőttek, hogy megakadályoztak minden további közeledést.
EnglishSmall levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Az alacsony készletszintek másokra hárítják a felelősséget.
EnglishHe studied her, trying to gage her toughness, her resilience.
Figyelte Marethet, igyekezett felmérni, mennyire kemény, milyen szívós.
EnglishWe believe that resilience to climate change can only be built effectively in this way.
Úgy véljük, hogy az éghajlatváltozással szembeni rugalmas hozzáállás csak így alakítható ki hatékonyan.
EnglishMr Skinner and his shadows have displayed exemplary resilience and patience in achieving this.
Skinner úr és árnyékelőadói kivételes rugalmasságot és türelmet tanúsítottak ennek elérése során.
EnglishThe idea of resilience comes from the study of ecology.
A reziliencia fogalma az ökológia tudományából származik.
EnglishThere was a degree of resilience, if you like, at that time, which we can now only look back on with envy.
Ez egy fokú reziliencia volt, amint látják, abban az időben, amire csak irigységgel tudunk visszanézni.
EnglishI have lost the quality of resilience long since myself.
Én már réges-régen elveszítettem a rugalmasságomat.
EnglishMadam President, I think everybody agrees that we need to strengthen the resilience of the banking system.
Elnök asszony, azt hiszem, mindenki egyetért azzal, hogy erősíteni kell a bankrendszer ellenálló képességét.
EnglishAnd I think, in many ways, the idea of resilience is a more useful concept than the idea of sustainability.
És úgy gondolom, hogy a reziliencia vagy tűrő készség gondolata hasznosabb fogalom mint a fenntarthatóság fogalma.
EnglishThe floor beneath her feet felt like earth, firm yet with a resilience unequalled by synthetic carpets.
A talaj földszerűnek tűnt, szilárd volt, mégis rugalmas, olyan, amilyet semmilyen szintetikus szőnyeg nem tudott utánozni.
EnglishThe Edur leader possessed cunning and resilience.
Az edurok vezetője ravasz volt és állhatatos.
EnglishIt is high time that their wealth of experience, creativity and resilience was available to our economy.
Legfőbb ideje, hogy az általuk felhalmozott hatalmas tapasztalatot, kreativitást és rugalmasságot gazdaságunk szolgálatába állítsuk.
EnglishForest adaptation and resilience should be given special consideration in the creation of an EU-adaptation fund.
Az uniós alkalmazkodási alap létrehozásakor különösen figyelembe kell venni az erdők alkalmazkodását és ellenálló képességét.
EnglishBut this is the face of resilience.
De ez a jellemzője a rugalmasságnak.
English. - The Basel Committee seeks to reform the Basel II framework in order to strengthen the resilience of the banking system.
írásban. - A Bázeli Bizottság meg akarja reformálni a Basel II. keretrendszert, hogy fokozza a bankrendszer rugalmasságát.
EnglishAt the same time it outlines a general strategic approach on increasing the resilience of the EU to the impacts of climate change.
Ugyanakkor egy általános stratégiai megközelítést vázol fel az EU rugalmasságának növelésére az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatban.