Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "Welcome back"

EN

"Welcome back" bahasa Hungaria terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Welcome back".

Terjemahan serupa untuk "Welcome back" dalam bahasa Hungaria

welcome kata benda
welcome
to welcome kata kerja
welcome! kata seru
back kata benda
back kata sifat
back keterangan
to back kata kerja

Contoh penggunaan untuk "Welcome back" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWelcome back, my sister-it has been so long, he said, his cheek lingering against hers.
- Isten hozott, nővérem... régen láttalak - szorította az arcát a Morgaine-éhoz.
EnglishWhat I'm trying to say is, as soon as Nordberg is better, he's welcome back at Police Squad.
Úgy értem, amint Nordberg jobban van, az Ügyosztály tárt karokkal várja vissza!
EnglishProfessor Smoot, on behalf of our group, we say welcome back to Cypress Gardens.
Smoot professzor, engedje meg, hogy a csoport nevében azt mondjam: isten hozta újra a Cipruskertben.
EnglishWelcome back home, Deborah, the President said, guiding her to a chair.
Örülök hogy újra itthon van; Deborah mondta és egy székhez vezette.
EnglishHe smiled at his prey, as if to welcome him back to the bloodletting.
Rámosolygott az áldozatra: mintha szívesen üdvözölné, hogy visszatér a vérontás helyszínére.
EnglishShe said, Welcome back to us, Nimue, priestess, sister, and kissed the girl on her wet cheek.
- Üdvözöllek itthon - mondta -, Nimue, nővérünk, papnő - és megcsókolta a lány nedves arcát.
EnglishShe had overstayed her welcome here, and besides-back in her own bedroom, The King awaited.
A vadászkés tokjába lökte a bajonettet, rálebbentette Chuck ingét, és eleredt lefelé a behajtón.
English'Welcome back, Sir Sparhawk,' he said, pulling the door open for the black-armoured knight.
Isten hozta itthon, Sir Sparhawk mondta, és már nyitotta is az ajtót a fekete páncélos lovag előtt.
EnglishAnyway, like I said, youre always welcome back.
Akárhogyan is, mint már mondtam, nálunk mindig szívesen látott vendég lesz.
EnglishWelcome back to the shadow game, the pockmarked man had said.
Isten hozott megint az árnyjátékban, mondta a ragyás.
EnglishWelcome back to Panucopia, the other robot told her, approaching to a distance of three meters, then stopping.
Üdvözöllek Panucopián mondta a másik robot Dorsnak, amikor három méter távolságba ért és megállt.
EnglishWelcome back from your long, dark descent into the abyss of infamy.
Csakhogy visszatért a bűn mély szakadékából!
English390 TOM CLANCY Welcome back, the patrolman said.
Isten hozta magukat újra itthon szólalt meg végül a határőr.
EnglishYou and that Welcome Back, Kotter haircut.
Na gyere csak faszikám Te meg az a "Isten hozott, olló" frizuáju.
EnglishEvil's Hollywood Lair Welcome back Herr Doctor.
DR GENYA HOLLYWOODI BÚVÓHELYE Isten hozta, Herr Doktor.
EnglishWelcome back among the unlucky-the living.”
Örülök, hogy visszatért a pechesek - az élők - közé!
EnglishDDO, welcome back, Jack, Mary Pat Foley said.
Isten hozta ismét idehaza, Jack mondta Mary Pat Foley.
EnglishWelcome back, Doc, Vega said quietly.
- Örülök, hogy visszajött, doki - mondta Vega halkan.
EnglishWelcome back to Brussels all of you.
Mindnyájukat örömmel üdvözlöm megint Brüsszelben!
EnglishWelcome to the back of the bus, Pearson thought, looking at his fellow Ten O'Clock People with a species of exasperated amusement.
Üdvözöljük a busz hátsó részében, gondolta Pearson keserű humorral, amint végignézett a többi Tízórai Emberen.

Kata lain

English
  • Welcome back

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia bab.la.