Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Norwegia untuk "You probably"

EN

"You probably" bahasa Norwegia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "You probably".

Contoh penggunaan untuk "You probably" di bahasa Norwegia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishYou've probably heard all this before, but let's just go back over it.
Dere har antagelig hørt alt dette tidligere, men la oss gå over det én gang til.
English11:52 Let me make a prediction for you, which is probably even more startling.
11:52 La meg gi deg en spådom som er sannsynligvis enda mer rystende.
EnglishYou probably have a bunch of files stored on other computers at home.
Du har sannsynligvis en haug med filer som er lagret på andre maskiner hjemme.
EnglishAnd some of you have probably read Malcolm Gladwell's new book "Outliers."
Og noen av dere har kanskje lest Malcolm Gladwells nye bok Outliers.
EnglishIt looks like you probably received a policy warning notification.
Det ser ut til at du kan ha mottatt et varsel om brudd på retningslinjene.
English(Laughter) My thinking is, you probably have to go a long way back.
(Latter) Min tanke er at dere sikkert må gå langt tilbake.
EnglishAnd any plastic can be any color, as you probably well know.
All plast kan ha alle fargene, som dere kanskje allerede vet.
EnglishIf you only use IMAP from mobile clients, you probably don't have to change your current Gmail label habits.
Hvis du bare bruker IMAP fra mobile klienter, trenger du antakelig ikke å endre nåværende Gmail-etikettvaner.
EnglishYou probably think, well, I don't know which one you think it is, but I think it's about feeling beauty.
Dere tenker kanskje, vel, jeg vet jo ikke hvilket svar dere har valgt, men jeg tror det handler om å føle skjønnhet.
EnglishNow you probably know the answer to this already.
Nå vet dere antakelig svaret på dette allerede.
EnglishBut introverts, you being you, you probably have the impulse to guard very carefully what's inside your own suitcase.
Men innadvende, ved å være deg selv, har du sannsynligvis en tendens til å beskytte det som ligger i kofferten.
EnglishYou probably had no idea.
Takk. Så dette er hva vi lærte. 30.000 liter bensin som tilsvarer å bygge ett hus. Dere var sikkert ikke klar over det.
EnglishOn the other hand, if you’ve reported these messages as spam, you probably don’t want to see that deal.
Hvis du på den annen side har rapportert disse meldingene som nettsøppel, har du sannsynligvis ikke interesse av å se dette tilbudet.
EnglishThe message you received was probably the result of a common practice among spammers called 'dictionary spamming.'
Meldingen du mottok, var antageligvis resultatet av en vanlig praksis blant avsendere av nettsøppel, nemlig ordboknettsøppel.
EnglishYou probably think that the force that I led was all steely-eyed commandos with big knuckle fists carrying exotic weapons.
Du tror sikkert at styrken som jeg ledet var full av ståløyde kommandosoldater med store never som hadde eksotiske våpen.
EnglishYou probably saw it on the news.
EnglishIf you don't see your email address in the To: or Cc: fields of the header, the sender has probably mailed you a 'blind carbon copy,' or Bcc:.
Hvis du ikke ser e-postadressen din i feltene Til eller Kopi i overskriften, har senderen sannsynligvis sendt deg en blindkopi.
EnglishNow, I have to do something -- first of all, switch to real glasses so I can actually see you, which would probably be a convenience.
Jeg har noe jeg må gjøre, først of fremst, hvilket er å skifte til ordentlige briller, slik at jeg faktisk kan se dere, noe som sannsynlig ville være en fordel.
EnglishYou probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep, deep focus on tackling a really difficult problem.
Du ser antakelig opplevelsen av noe viktig, en liten smule frykt, men intens konsentrasjon, dypt, dypt skjerpet på å takle et ordentlig vanskelig problem.
EnglishIf you are outside the US, and do not see the option to invite phone participants, it is probably because you’re in a country where the feature has not yet been made available.
Hvis du befinner deg utenfor USA og ikke ser alternativet for å invitere telefondeltakere, er det sannsynligvis fordi du er i et land der denne funksjonen ikke er tilgjengelig ennå.

Terjemahan serupa untuk "You probably" dalam bahasa Norwegia

probably keterangan
you kata ganti benda
you are what you eat