Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "drive-through"

EN

"drive-through" bahasa Polandia terjemahan

PL

"drive-through" bahasa Inggris terjemahan

EN

drive-through {kata benda}

volume_up
drive-through (juga: drive-thru)
PL

drive-through {maskulin}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "drive-through" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

English(PL) Mr President, five thousand juggernauts drive through the town of Augustów every day.
(PL) Panie przewodniczący! Przez Augustów przejeżdża dziennie 5 tysięcy tirów.
EnglishFirst: a large number of drivers have managed to obtain their licence to drive through illicit activities.
Po pierwsze: duża liczba kierowców zdołała uzyskać prawo jazdy w sposób niedozwolony.
EnglishSoldier: We've got a drive through window at Burger King now.
Żołnierz: Teraz musimy zatrzymać się w Burger Kingu.
EnglishNow, under its Presidency, Portugal has had the ability and energy to drive through the evaluation process.
Teraz, w okresie swojej prezydencji, Portugalia wykazała się zdolnością i energią, aby przeprowadzić proces oceny.
EnglishYou will also need insurance that is valid in all the countries you will drive through.
Powinieneś udać się do urzędu celnego w swoim kraju,  wypełnić specjalną deklarację podatku VAT oraz opłacić podatek VAT od nowego samochodu.
EnglishThe government of a sovereign state must openly accept the desire for change and drive through a political solution.
Rząd suwerennego państwa musi otwarcie zaakceptować pragnienie zmian i doprowadzić do przyjęcia rozwiązania politycznego.
EnglishThe changes that we are experiencing and that we want to drive forward through reform and renewal also have a bearing upon European citizens.
Zmiany, których doświadczamy i które chcemy stymulować poprzez reformę i odnowę, oddziałują również na europejskich obywateli.
EnglishFurthermore, in the absence of the constitution which we were promised, which you are now proposing to drive through without a referendum, there is no basis for it.
Co więcej przy, braku konstytucji, którą nam obiecano, a której przyjęcie proponuje się z pominięciem referendum, nie ma do tego podstaw.
EnglishWould you not say that the time has come to adopt some swift measures so that tourists have the opportunity to drive through Slovenian at reasonable prices this summer?
Czy nie sądzi pan, że nadszedł czas, aby szybko przyjąć pewne rozwiązania, które pozwoliłyby turystom przejechać przez Słowenię po rozsądnej cenie tego lata?
EnglishThere are more stages involved here than I've got time to tell you about, but basically we drive through the space, we populate it with environmental variables -- sulphide, halide, things like that.
Mam za mało czasu, aby o tym opowiadać, ale lecimy na Europę i transportujemy tam pewne ilości związków chemicznych, m.in siarczków i halogenków.
EnglishIt can and must be made even better, but through us making tough demands on the aviation industry which drive developments forward, not through us stopping flying.
Można i należy zmienić to na lepsze, ale dzięki stawianiu przez nas twardych wymagań wobec przemysłu lotniczego, które prowadzą do rozwoju, a nie dzięki naszej rezygnacji z latania.
EnglishAnd as I drive through a neighborhood, say, where people got-a-lotta, I'll take a mockingbird I caught in a neighborhood where folks ain't got nada and just let it go, you know.
I jak będę przejeżdżał przez osiedle, gdzieś, gdzie ludzie mają masę forsy, wezmę przedrzeźniacza, którego złapałem na osiedlu, gdzie ludzie nie mają nic i po prostu go wypuszczę.

Terjemahan serupa untuk "drive-through" dalam bahasa Polandia

drive kata benda
drive kata sifat
Polish
through kata depan
through kata sifat
through keterangan