EN to lengthen
volume_up
[lengthened|lengthened] {kata kerja transitif/dengan objek}

1. lazim

to lengthen (juga: to elongate, to extend, to prolong)
DuoTrav may cause the iris of the eye to change colour (darken) and the eyelashes to thicken, darken or lengthen.
DuoTrav może spowodować zmianę barwy tęczówki oka (ściemnienie) oraz zgrubienie, ściemnienie i wydłużenie rzęs.
To reduce potential adverse reactions, the administration time may be lengthened to a maximum of 15 minutes, see below.
Aby ograniczyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych, czas podawania leku można wydłużyć maksymalnie do 15 min.
In obtaining funds, however, finding co-financing may be a problem, and that may lengthen the time taken to obtain funds.
Jednakże w procesie uzyskiwania funduszy problemem może być znalezienie współfinansowania, co może wydłużyć czas potrzebny na uzyskanie środków finansowych.
to lengthen (juga: to extend, to prolong)
volume_up
wydłużać [wydłużam|wydłużałbym] {kt krj tidak sempurna}
to lengthen (juga: to renew, to stall for time, to overstay)
volume_up
przedłużać {kt krj tidak sempurna}
The lengthening wait for a judgment of the European Court of Justice in the matter means further fatal road accidents involving pedestrians.
Przedłużające się oczekiwanie na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie oznacza kolejne śmiertelne wypadki drogowe z udziałem pieszych.
to lengthen
to lengthen
volume_up
podłużać {kt krj tidak sempurna}

2. linguistik

to lengthen
to lengthen
volume_up
wzdłużać {kt krj tidak sempurna}

Contoh penggunaan untuk "to lengthen" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAll Frontex achieves is to lengthen the routes by which people flee.
Agencji Frontex udaje się jedynie spowodować, że trasy, którymi uciekają tacy ludzie, stają się dłuższe.
EnglishDuoTrav may cause the iris of the eye to change colour (darken) and the eyelashes to thicken, darken or lengthen.
DuoTrav może spowodować zmianę barwy tęczówki oka (ściemnienie) oraz zgrubienie, ściemnienie i wydłużenie rzęs.
EnglishAnd if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days.
A będzieszli chodził drogami mojemi, strzegąc wyroków moich, i rozkazania mego, jako chodził Dawid, ojciec twój, tedy przedłużę dni twoje.
EnglishEnlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thy habitations; spare not: lengthen thy cords, and strengthen thy stakes.
Rozprzestrzeń miejsce namiotu swego, a opon przybytków swych nie zabraniaj rozciągnąć: wyciągnij powrozy twoje, a kołki twoje utwierdź.
EnglishI would like to ask: if people want to lengthen the period of time spent working, then why are over-50s not being offered the opportunity to continue working; why are they instead being laid off?
Chciałbym zapytać: jeżeli ludzie chcą pracować dłużej, to dlaczego pracownikom po pięćdziesiątce nie oferuje się możliwości dalszej pracy; dlaczego zamiast tego są oni zwalniani?