Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "penis"

EN

"penis" bahasa Polandia terjemahan

volume_up
penis {kt bnd}
PL

"penis" bahasa Inggris terjemahan

EN penis
volume_up
{kata benda}

1. lazim

penis
volume_up
żenidło {ntrl} [bhs gaul]
penis (juga: bargain, dick)
volume_up
interes {mask.} [prckpn shr-hr]

2. anatomi

penis
volume_up
penis {mask.}
He discovered this, a huge bleeding tumor at the base of Kimbo's penis.
Weterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
He's lifting 500 pounds with his penis, man!
Patrz, on podnosi 500 funtów swoim penisem!
And when you think about it, it's very true: what we all most desire is a penis -- or "happiness" as we say in English.
I gdy się zastanowić, jest to bardzo prawdziwe. ~~~ Wszyscy najbardziej pragniemy penisa.
penis
− If you have a deformity of your penis or Peyronie's Disease.
− Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
Apart from the presence of this enzyme in the corpus cavernosum of the penis, PDE5 is also present in the pulmonary vasculature.
Enzym ten, występuje w ciałach jamistych prącia, a także w krążeniu płucnym.
You should reduce the dose of these medicines to avoid damage to the penis.
Należy zmniejszyć dawkę tych leków, aby uniknąć uszkodzenia prącia.
penis
the bone marrow), leukaemia (cancer of the blood cells) or any deformation of your penis.
mnogi (nowotwór szpiku kostnego), białaczka (nowotwór komórek krwi), jakiekolwiek zniekształcenie członka,
Following sexual stimulation CIALIS works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis.
Po stymulacji seksualnej, CIALIS pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.
Following sexual stimulation Tadalafil Lilly works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis.
Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Lilly pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "penis":

penis

Sinonim (bahasa Polandia) untuk "penis":

penis

Contoh penggunaan untuk "penis" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishHe discovered this, a huge bleeding tumor at the base of Kimbo's penis.
Weterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
EnglishYou should reduce the dose of these medicines to avoid damage to the penis.
Należy zmniejszyć dawkę tych leków, aby uniknąć uszkodzenia prącia.
English− If you have a deformity of your penis or Peyronie's Disease.
− Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
EnglishThis in turn results in smooth muscle relaxation, allowing increased inflow of blood into the penis.
To z kolei powoduje rozkurcz mięśni gładkich pozwalający na większy napływ krwi do prącia.
Englishthe bone marrow), leukaemia (cancer of the blood cells) or any deformation of your penis.
mnogi (nowotwór szpiku kostnego), białaczka (nowotwór komórek krwi), jakiekolwiek zniekształcenie członka,
EnglishThis is when a man cannot get, or keep a hard, erect penis suitable for sexual activity.
Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.
EnglishAnd when you think about it, it's very true: what we all most desire is a penis -- or "happiness" as we say in English.
I gdy się zastanowić, jest to bardzo prawdziwe. ~~~ Wszyscy najbardziej pragniemy penisa.
EnglishApart from the presence of this enzyme in the corpus cavernosum of the penis, PDE5 is also present in the pulmonary vasculature.
Enzym ten, występuje w ciałach jamistych prącia, a także w krążeniu płucnym.
EnglishThis is basically a penis camera on a motor.
Stworzyli maszynę do spółkowania, czyli penisokształtną kamerę.
English. ~~~ Now on the left you can see the hand -- that's the big arrow -- and the penis on the right.
(Śmiech) Po lewej jest dłoń, wskazuje ją strzałka.
EnglishHe's lifting 500 pounds with his penis, man!
Patrz, on podnosi 500 funtów swoim penisem!
EnglishIf an erection lasts longer than 4 hours, you should get medical help immediately to avoid permanent damage to your penis.
Jeśli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna, aby uniknąć trwałego uszkodzenia prącia.
EnglishFollowing sexual stimulation CIALIS works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis.
Po stymulacji seksualnej, CIALIS pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.
EnglishIf an erection lasts longer than 4 hours, you should get medical help immediately to avoid permanent damage to your penis.
Jeśli wzwód trwa dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, aby nie dopuścić do nieodwracalnego uszkodzenia prącia.
EnglishIn the natural setting, i. e. with sexual stimulation it restores impaired erectile function by increasing blood flow to the penis.
W warunkach naturalnych, tj. z pobudzeniem seksualnym, wardenafil przywraca prawidłowy wzwód w wyniku zwiększenia napływu krwi do prącia.
EnglishIf an erection lasts longer than 4 hours, you should get medical help immediately to avoid permanent damage to your penis.
W razie wystąpienia wzwodu prącia trwającego dłużej niż 4 godziny należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską, aby uniknąć trwałego uszkodzenia członka.
EnglishFollowing sexual stimulation Tadalafil Lilly works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis.
Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Lilly pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka.
English12 Weeks: Indifferent penis -- girl or boy yet to be determined 8 Months Delivery: the expulsion stage The moment of birth
Ciągły ruch płodu w macicy jest niezbędny w rozwoju mięśni i szkieletu. ~~~ Ciągły ruch płodu w macicy jest niezbędny w rozwoju mięśni i szkieletu. ~~~ 12.
EnglishIn the natural setting, i. e. with sexual stimulation it restores impaired erectile function by increasing blood flow to the penis.
W naturalnych warunkach, tzn. w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, przywraca on zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.
EnglishThe physiological mechanism responsible for erection of the penis involves the release of nitric oxide (NO) in the corpus cavernosum during sexual stimulation.
Fizjologicznym mechanizmem odpowiedzialnym za erekcję prącia jest uwalnianie tlenku azotu w ciałach jamistych w czasie pobudzenia seksualnego.