Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "person in question"

EN

"person in question" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "person in question".

Terjemahan serupa untuk "person in question" dalam bahasa Polandia

person kata benda
in kata depan
in-
Polish
question kata benda
to question kata kerja

Contoh penggunaan untuk "person in question" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishEverything depends on how quickly the person in question is granted the relevant status.
Wszystko zależy od tego, jak szybko dana osoba uzyska odpowiedni status.
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Przewodniczący Komisji stara się znaleźć zadanie dla danej osoby, przez co dochodzi do odwrócenia sekwencji.
EnglishIn cases where a Member State refuses, following judicial proceedings, to execute a European Arrest Warrant, the person in question will be released.
W przypadkach, w których państwo członkowskie odmawia wykonania europejskiego nakazu postępowania w wyniku postępowania sądowego, następuje zwolnienie odnośnej osoby.
EnglishAfter all, everyone has to pay foreign road tolls and we have been discussing for years the option of collecting electronically registered levies where the person in question lives.
Wszyscy przecież muszą wnosić opłaty drogowe i od lat debatujemy nad możliwością ściągania elektronicznie zarejestrowanych opłat w miejscu zamieszkania danej osoby.

Kata lain

English
  • person in question

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.