Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "put-down"

EN

"put-down" bahasa Polandia terjemahan

EN put-down
volume_up
{kata benda}

put-down

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "put-down":

put-down

Contoh penggunaan untuk "put-down" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI put down innovation -- I've looked for innovation cycles in space; I found none.
Pomyślałem o innowacji -- szukałem cyklów innowacji w kosmosie i nie znalazłem ich.
EnglishThis is -- I put it down at the bottom, but that was extemporaneous, obviously.
Zapisałem to na dole, ale to było oczywiście zaimprowizowane.
EnglishShe runs two of the lines, and has already saved enough money to put a down payment on her house.
Ma dwie linie produkcyjne i zaoszczędziła tyle, że wpłaciła zaliczkę na dom.
EnglishInitially, we put it down to the French, but it just didn't tally.
Początkowo, złożyliśmy to na karb Francuzów, ale to do nich niepodobne.
EnglishPlease put your names down as soon as possible for the speeches which will take place in a month.
Proszę jak najwcześniej zgłaszać się do wypowiedzi, które są za miesiąc.
EnglishThe poorest and most backward societies are always those that put women down.
Najbiedniejsze i najbardziej zacofane społeczeństwa okazują się być zawsze tymi, które tłamszą kobiety.
EnglishLothar Meggendorfer put his foot down, and he said, "Genug ist genug!"
Lothar Meggendorfer tupnął nogą i powiedział " Wystarczy tego"!
EnglishAlex Garden says, "To be successful put your nose down in something and get damn good at it."
Alex Garden: "Poświęć się czemuś i stań się w tym dobry." ~~~ KUNSZT.
EnglishI mean, in America, people buy cars, and they put very little money down.
W Ameryce ludzie kupują auta, płacąc wstępnie małą kwotę.
EnglishSo I marveled for a moment, and then decided it was time to release him, so I put him down.
Pozachwycałem się nią przez chwilę i stwierdziłem, że czas ją wypuścić, więc położyłem ją na ziemi.
EnglishIt is now up to us to put our foot down and defend human rights, and to do it at national level!
Teraz nasza kolej, aby się postawić i chronić praw człowieka, i zrobić to na poziomie narodowym!
EnglishThe protests were put down in a particularly violent way and the prosecutions are still going on.
Demonstracje stłumiono w szczególnie brutalny sposób i nadal prowadzone są postępowania sądowe.
EnglishHe hath put down princes from [their] thrones, And hath exalted them of low degree.
Ściągnął mocarze z stolic ich, a wywyższył uniżone.
EnglishParliament has, in fact, put down a written declaration on this, signed by more than half of the Members.
Parlament złożył pisemne oświadczenie w tej sprawie, podpisane przez ponad połowę posłów.
EnglishWhy do they not put their own questions down about these issues?
Dlaczego nie zgłaszają swoich pytań dotyczących tych kwestii?
EnglishGovernments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
Rządy zapisały swe postanowienia na papier, a - jak wszyscy wiemy - na papierze można napisać, co się chce.
EnglishThey had to intubate her, so they put a tube down her throat and they began to mechanically ventilate her.
Musieli ją intubować, więc włożyli jej rurkę przez gardło i zaczęli mechanicznie ją wentylować.
EnglishWe'll go over to Jacques Tati here and grab our blue friend and put him down on the table as well.
Przejdziemy tu do Jacquesa Tati i wyciągniemy naszego niebieskiego przyjaciela i też położymy na stole.
EnglishIt can be put down on any substrate whatsoever.
Działa na dowolnym podłożu, jest bardzo tanie i ładuje się co 5 lat.
EnglishI think we have really put down a marker for the future that education is extremely important.
Moim zdaniem naprawdę zdołaliśmy zaznaczyć wyraźnie na przyszłość, że kształcenie jest kwestią niezwykle ważną.