Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "surfaces"

EN

"surfaces" bahasa Polandia terjemahan

EN surfaces
volume_up
{jamak}

surfaces
volume_up
powierzchnie {fem. jmk}
I hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Muszę dodać, że te powierzchnie są kompletnie sztuczne, zrobione komputerowo.
And you can stitch all sorts of mathematical theorems onto these surfaces.
Można wszyć w te powierzchnie mnóstwo twierdzeń matematycznych.
Gel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
surfaces
volume_up
nawierzchnie {fem. jmk}

Contoh penggunaan untuk "surfaces" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishVisual arts -- decoration of surfaces and bodies -- appears to be a human universal.
Sztuka wizualna - dekoracje powierzchni i ciała... zdaje się być uniwersalna dla ludzi.
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see
Pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see
Stosowanie terapii prowadzących do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku (patrz
EnglishNow you might think for smooth surfaces we get inspiration here.
Moglibyście pomyśleć, że to stąd czerpiemy wzorce przy problemie gładkich powierzchni.
EnglishInside the wing buildings, only a few surfaces have been preserved in their original state.
We wnętrzu budynków skrzydłowych jedynie kilka powierzchni zachowało się w pierwotnym stanie.
EnglishSo these numbers are the numbers which denote the roughness of these surfaces.
Są to liczby, które oznaczają chropowatość powierzchni.
EnglishAnd here we see the distortion reflected in the map of the skin surfaces of the hand of the monkey.
Tu widzimy zniekształcenie odbite w odwzorowaniu skóry na małpiej dłoni.
EnglishAvoid contact with the skin, eyes or mucosa (moist body surfaces).
Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi (wilgotnymi powierzchniami ciała).
EnglishRF: And they do really well at grabbing onto surfaces with these claws.
RF: Pazury znakomicie przydają się do chwytania się podłoża.
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see section
Stosowanie terapii prowadzących do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku (zob. punkt
EnglishThese are just like the receptors on the surfaces of your cells.
One są zupełnie jak receptory na powierzchni waszych komórek.
English. ~~~ No, you can put them on molecular smooth surfaces -- they don't do it.
Nie, można je umieścić na molekularnie gładkich powierzchniach - to nie to.
EnglishThey love to touch smooth surfaces rather than rough ones.
Wolą dotykać gładkich powierzchni, niż tych nierównych.
EnglishNow just because we have a distributed foot and spines doesn't mean you can climb vertical surfaces.
Jednak nawet posiadanie rozszerzonych stóp i kolców nie umożliwia wspinania się po pionowych powierzchniach.
EnglishWe calculate gradient surfaces, and drive the bot over to a wall where there's a high probability of life.
Obliczamy nachylenie terenu i podjeżdżamy robotem do ściany, gdzie moglibyśmy znaleźć jakieś formy życia.
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see
– Pozaustrojowe metody leczenia powodujące kontakt krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku elektrycznym (patrz punkt 4. 5).
EnglishFor rough surfaces, though, animals add claws.
W trudnym terenie zwierzęta stosują dodatkowo pazury.
EnglishTachoSil is used during an operation to stop bleeding and to seal the surfaces of internal organs.
Preparat TachoSil stosuje się podczas operacji w celu zatamowania krwawienia i do uszczelniania powierzchni organów wewnętrznych.
EnglishAnd so we can regrow these surfaces biologically.
Te powierzchie można odtwarzać biologicznie.
EnglishWipe only the TOP and OUTSIDE surfaces of ic
Ścisnąć oba przyciski uwalniania komory, z ni