Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "the birth"

EN

"the birth" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "the birth".

Terjemahan serupa untuk "the birth" dalam bahasa Polandia

the kata sandang
the kata hubung
Polish
birth kata benda
to birth kata kerja

Contoh penggunaan untuk "the birth" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.
EnglishIf we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
Jeżeli nie chcemy polegać wyłącznie na emigracji, musimy zwiększyć wskaźnik urodzeń.
EnglishIn addition, dose-related undesirable effects should be monitored after birth.
Oprócz tego po urodzeniu należy monitorować działania niepożądane zależne od dawki.
EnglishIn the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
Każdego roku w Unii Europejskiej zabijamy ponad półtora miliona nienarodzonych dzieci.
EnglishBuild our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
EnglishThis is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.
To tu obserwujemy narodziny ponadnarodowej organizacji zbrojnej - Al Kaidy.
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Kobiety wracają do pracy po urodzeniu dziecka i nie biorą urlopu macierzyńskiego.
EnglishThus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.
Przyrost naturalny w Unii Europejskiej wynosi obecnie 1,5 dziecka na kobietę.
EnglishFrance is one of the countries of the Union with the highest birth rates.
Francja jest jednym z tych krajów UE, w których występuje najwyższa stopa urodzeń.
EnglishWe should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.
Nie powinniśmy także zapominać, że w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urodzeń.
EnglishIt only started with the birth of modern bureaucracy, and of industrial revolution.
Rozpoczęło się tylko dzięki narodzinom nowoczesnej biurokracji i rewolucji przemysłowej.
EnglishIt was cosmic radiation left over from the very birth of the universe.
Było to promieniowanie kosmiczne, które powstało podczas narodzin Wszechświata.
EnglishTygacil may interfere with the contraceptive pill (birth control pill).
Lek Tygacil może zakłócać działanie tabletek („ pigułek ”) antykoncepcyjnych.
EnglishI am referring here to the fact that the birth rate soared in the 1970s.
Mam na myśli fakt, że w latach siedemdziesiątych gwałtownie wzrósł wskaźnik urodzeń.
EnglishNow imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.
Wyobraźcie sobie, urodzic małe dziecko, a potem tą... rzecz wykarmić.
EnglishAnd so your answer to my question would be: Learning begins at birth.
Więc wasza odpowiedź na moje pytanie będzie: Nauka rozpoczyna się od urodzenia.
EnglishIn the year of my birth the Nintendo Entertainment System also went into development.
W roku moich urodzin rozpoczęto pracę nad Nintendo Entertainment System.
EnglishAnd he was writing his blog one day, and his wife gave birth to her baby at 25 weeks.
Pewnego dnia pisał na blogu, a jego żona urodziła w 25... w 25 tygodniu.
EnglishMost (61 %) had a normal outcome with regard to term and normal birth.
W większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.
EnglishBabies from birth to 13 days old should receive 0.5 mg/ kg twice daily.
Dzieci od urodzenia do 13 dnia życia powinny otrzymywać 0, 5 mg/ kg dwa razy na dobę.

Kata lain

English
  • the birth

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris untuk terjemahan lebih banyak lagi.