Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "we had a"

EN

"we had a" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "we had a".

Contoh penggunaan untuk "we had a" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishThe guy went up and started dickering, and 10 dollars later, we had four camels.
Nasi wytargowali cenę 10 dol. za 4 wierzchowce. ~~~ Obniżyły się dla nas, jak windy.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishWe did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.
Później zastanawialiśmy się w pewnej chwili, czy rzeczywiście postąpiliśmy słusznie.
EnglishWe had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
Niedawno mieliśmy problem w Madrycie, gdzie ludzie wyszli protestować na ulice.
EnglishMr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Panie Przewodniczący! Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
EnglishWe had quite a good experience during the 2006 football World Cup in Germany.
Mamy dość dobre doświadczenia z pucharu świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 r.
EnglishIncidentally, this is the debate that we had during the preparation of this decision.
Tak na marginesie, toczyliśmy tę samą debatę w trakcie przygotowań tej decyzji.
EnglishBefore 2006, we had no idea of the genetic variability of basking sharks.
Do 2006 r. nie mieliśmy pojęcia o zróżnicowaniu genetycznym żarłaczy olbrzymich.
EnglishWe had had a wonderful life there, and we decided to do something unusual.
Prowadziliśmy tam wspaniałe życie, i zdecydowaliśmy się zrobić coś niezwykłego.
EnglishFor, in truth, we had moved light years from the passions that animated them.
Prawdę mówiąc odeszliśmy na lata świetlne od tej pasji, która ich napędzała.
EnglishIn the Committee on Regional Development, we had a fairly hopeless discussion on this.
W Komisji Rozwoju Regionalnego odbyliśmy dość beznadziejną dyskusję na ten temat.
EnglishIf we consider that falsification is a crime, we had to add sanctions and penalties.
Jeżeli uznajemy fałszowanie za przestępstwo, musieliśmy dodać sankcje i kary.
EnglishIt was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Także Bośnia i Hercegowina była areną krwawej wojny w latach 90. ubiegłego wieku.
EnglishThe best civil engineers we had, the best planners, the best architects.
Najlepsi inżynierowie, jakich mieliśmy, najlepsi urbaniści, najlepsi architekci.
EnglishMan: If we had airplanes, we wouldn't need martyrs, that's the difference.
Gdybyśmy mieli samoloty nie potrzebowalibyśmy męczenników - taka jest różnica.

Terjemahan serupa untuk "we had a" dalam bahasa Polandia

a kata sandang
we kata ganti benda
Polish