Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "you agree that"

EN

"you agree that" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "you agree that".

Terjemahan serupa untuk "you agree that" dalam bahasa Polandia

you kata benda
Polish
you kata ganti benda
to agree kata kerja
that kata hubung
that kata ganti benda

Contoh penggunaan untuk "you agree that" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Czy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
EnglishDo you agree that this has been a worthy tribute to those who lost their lives?
Czy zgodzą się państwo, że oddaliśmy w ten sposób zasłużony hołd tym, którzy stracili życie?
EnglishDo you agree that the liberalised market is unable to self-regulate?
Czy zgadza się pan, że zliberalizowany rynek nie jest zdolny do samoregulacji?
EnglishWould you agree that it would be a good idea for that to be implemented at European level?
Czy zgodzi się pan, że dobrze byłoby ją wprowadzić na szczeblu europejskim?
EnglishYou know this in advance and that is what you agree to from the very start.
Jest to rzecz wiadoma od samego początku i człowiek się na to zgadza.
EnglishSo I hope you agree that Regulation (EC) No 1049/2001 has proven its value.
Mam więc nadzieję, że zgodzą się państwo, że rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 sprawdziło się.
EnglishCommissioner, do you agree that this would be unwise in terms of European nuclear safety?
Czy zgadza się Pan z tym, że nie byłoby to dobre dla europejskiego bezpieczeństwa jądrowego?
EnglishYou agree that your license to Google end users will be perpetual.
Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta.
EnglishThis can be the best way, since you get a chance to meet your boss before you agree to anything.
Ma to swoje dobre strony, bo dzięki temu masz okazję poznać szefa przed podpisaniem umowy.
EnglishI am sure you agree that this is an ambitious agenda for the next eight months.
Jestem przekonany, że zgodzicie się państwo z tym, że jest to ambitne zadanie na najbliższe osiem miesięcy.
EnglishYou agree? ~~~ But if you square -- square, and shuffle, and then a cut.
Ale jeśli wyrównasz talię... Wyrównaj i przetasuj i przełóż.
EnglishAnd if you try that, I think you'll find that you agree.
Może zaczniesz robić to częściej. ~~~ Może co drugi tydzień lub co tydzień.
EnglishOur Agreement:By posting in this forum, you agree to abide by the aforementioned rules.
Nasza umowa:Publikując na tym forum, akceptujesz powyższe reguły i zobowiązujesz się ich przestrzegać.
EnglishCould you confirm whether you agree or disagree with Mr Blair?
Czy może Pan powiedzieć, czy zgadza się z panem Blairem, czy też nie?
EnglishIf you agree we can give the floor to Mr Méndez de Vigo, otherwise you may continue.
Jeśli pan się zgadza, możemy udzielić głosu panu posłowi Méndezowi de Vigo; jeśli nie, proszę kontynuować.
EnglishIf you agree with the factual analysis, but you don't feel the sense of urgency, where does that leave you?
Jeśli zgodzicie się z analizą faktów, lecz nie macie poczucia nagłości, to co to znaczy?
EnglishWill you agree with this in the forthcoming regulations?
Czy zgodzi się Pani na to przy okazji prac nad przyszłymi przepisami?
EnglishWould you agree to your interior ministry and prosecutor's office behaving this way in Austria?
Czy zgodziłby się Pan na to, aby Minister Spraw Wewnętrznych i prokuratura zachowywały się tak w Austrii?
EnglishDo you agree that the liberal dogmas should be reviewed?
Czy zgadza się pan, że liberalne dogmaty wymagają weryfikacji?
EnglishDo you agree and who should gather the data then?
Czy państwo się z tym zgadzacie i kto powinien gromadzić dane?
Kata lain
English
  • you agree that

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.