Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "you are allowed to"

EN

"you are allowed to" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "you are allowed to".

Terjemahan serupa untuk "you are allowed to" dalam bahasa Polandia

you kata benda
Polish
you kata ganti benda
are kata benda
Polish
to be kata kerja
allowed kata sifat
Polish
to allow kata kerja
to kata depan
Polish
to kata hubung

Contoh penggunaan untuk "you are allowed to" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishMr Geier, Mrs Gräßle, it is time that you also allowed this solution here in the House.
Panie pośle Geier, pani poseł Gräßle! Czas, by ta Izba również przyjęła wymienione rozwiązania.
EnglishIrrigation starts to make you be allowed to plant stuff where you want it, as opposed to where the rivers flood.
Nawadnianie umożliwiło nam sadzenie rzeczy tam gdzie chcemy, będąc niezależnymi od biegu rzek.
EnglishTo conclude, a remark to you, Madam President: you have allowed two people to rise who were not down to speak.
Na koniec uwaga do Pani Przewodniczącej: udzieliła Pani głosu dwóm osobom, które nie były zapisane.
EnglishUse the Settings page to manage the web services you’ve allowed to act as handlers.
Aby zarządzać usługami internetowymi, które otrzymały pozwolenie na działanie jako moduły obsługi, przejdź na stronę Ustawienia.
EnglishIf you fulfil the conditions, you are allowed to proceed with accession and eventually join the European Union.
Jeśli spełniacie warunki, możecie zmierzać w kierunku akcesji i ostatecznie przystąpić do Unii Europejskiej.
EnglishIn Germany, we have a system where you are not allowed to bribe a civil servant, but you are allowed to bribe a deputy.
W Niemczech mamy system, który zakazuje przekupywania urzędników, ale zezwala na korumpowanie polityków.
EnglishThe following chart shows how to set your fat target based on the amount of calories you are allowed per day.
Poniższa tabela wskazuje sposób określenia docelowej ilości tłuszczu w oparciu o ilość kalorii, jaka może być spożyta dziennie.
EnglishYou will need to provide your account manager with an example of your integration before you are allowed to deploy ads to your site(s).
Przed wdrożeniem reklam w witrynie należy przedstawić menedżerowi konta przykład zastosowanej integracji kodu.
EnglishNow revisit the website and you should see the prompt to save your password information again, if you've allowed Google Chrome to show the prompt.
Następnie ponownie odwiedź daną witrynę, aby zobaczyć monit o zapisanie informacji o haśle (jeśli zezwolono na jego wyświetlanie w Google Chrome).
EnglishMr Schulz, the fact that you were allowed to exceed your speaking time quite considerably had nothing to do with the way you addressed the President.
Panie pośle Schulz! Fakt, że pozwolono panu przekroczyć czas na wypowiedź w dużym stopniu, nie miał związku z tym, w jaki sposób odniósł się pan do przewodniczącego.
EnglishI am not sure whether or not you have participated in Question Time before, but you are allowed a supplementary question that relates to the main question.
Nie wiem, czy pani poseł miała okazję uczestniczyć już w turze pytań, więc pragnę wyjaśnić, że może pani zadać pytanie dodatkowe mające związek z pytaniem głównym.
English(DE) Mr President, I just wanted to tell you that we can check whether you are allowed to repeat a vote that has already taken place, after you have announced the result.
(DE) Panie przewodniczący! Chcę tylko panu powiedzieć, że możemy sprawdzić czy może pan powtórzyć głosowanie, które już miało miejsce po tym, jak ogłosił pan wyniki.

Kata lain

English
  • you are allowed to

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.