Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "you are at risk"

EN

"you are at risk" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "you are at risk".

Terjemahan serupa untuk "you are at risk" dalam bahasa Polandia

you kata benda
Polish
you kata ganti benda
are kata benda
Polish
to be kata kerja
at kata benda
Polish
at kata depan
risk kata benda
to risk kata kerja

Contoh penggunaan untuk "you are at risk" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIf you have cardiovascular risk factors such as raised blood pressure and raised cholesterol
Jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka chorób sercowo- naczyniowych, takie jak
EnglishAt the moment they cannot do that and so they are, as you say, at risk.
Obecnie takiej możliwości nie mają i - jak pan powiedział - są w sytuacji zagrożenia.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking SUTENT during pregnancy.
Lekarz omówi z pacjentką potencjalne ryzyko związane z przyjmowaniem leku w czasie ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking Eucreas during pregnancy.
Lekarz omówi z pacjentką możliwe ryzyko związane z przyjmowaniem leku Eucreas w czasie ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking Icandra during pregnancy.
Lekarz omówi z pacjentką możliwe ryzyko związane z przyjmowaniem leku Icandra w czasie ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking Gemzar during pregnancy.
Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking Glivec during pregnancy.
Lekarz przedstawi zagrożenia mogące wystąpić w trakcie przyjmowania leku Glivec w czasie ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking ALIMTA during pregnancy.
Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking Zomarist during pregnancy.
Lekarz omówi z pacjentką możliwe ryzyko związane z przyjmowaniem leku Zomarist w czasie ciąży.
EnglishYour doctor will discuss with you the potential risk of taking SPRYCEL during pregnancy.
Lekarz przedstawi zagrożenia mogące wystąpić w trakcie przyjmowania leku SPRYCEL w czasie ciąży.
EnglishOtherwise you run the risk of hearing only biased opinions.
W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wysłuchają Państwo wyłącznie stronniczych opinii.
EnglishSpecial care should be taken with Xigris if you are at risk of bleeding, for example:
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Xigris w przypadku, gdy u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia, np.:
EnglishYour doctor has prescribed FOSAVANCE to treat your osteoporosis and because you are at risk of vitamin D insufficiency.
Lekarz przepisał FOSAVANCE w celu leczenia osteoporozy u kobiet z ryzykiem niedoboru witaminy D.
EnglishYour doctor has prescribed ADROVANCE to treat your osteoporosis and because you are at risk of vitamin D insufficiency.
Lekarz przepisał ADROVANCE w celu leczenia osteoporozy u kobiet z ryzykiem niedoboru witaminy D.
EnglishDo you see a risk here, too, like many others do, that it will not be possible for this Board to work efficiently?
Czy dostrzega pan niebezpieczeństwo, tak jak wiele innych osób, że ten zarząd nie będzie mógł pracować efektywnie?
EnglishYou are at risk of low sodium levels.
ryzyko wystąpienia zmniejszonego stężenia sodu,
EnglishWhat is the risk of the assets on the balance sheets, and can you trust the risk weights applied to those assets?
Jakie ryzyko wiąże się z aktywami w zestawieniach bilansowych, i czy można ufać współczynnikom ryzyka stosowanym wobec tych aktywów?
EnglishSo you want to risk your life for it.
EnglishThis way, you can be sure your medicine is fully effective and you reduce the risk of the virus developing resistance to the treatment.
W ten sposób można być pewnym, że lek jest w pełni skuteczny i zmniejsza się ryzyko powstania oporności wirusa na leczenie.
EnglishDeciding to hire an SEO is a big decision that can potentially improve your site and save time, but you can also risk damage to your site and reputation.
Decyzja o zatrudnieniu SEO to poważny krok, dzięki któremu możesz potencjalnie ulepszyć swoją witrynę i oszczędzić czas.

Kata lain

English
  • you are at risk

Lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia.