Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "you earn"

EN

"you earn" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "you earn".

Terjemahan serupa untuk "you earn" dalam bahasa Polandia

you kata benda
Polish
you kata ganti benda
to earn kata kerja

Contoh penggunaan untuk "you earn" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe country where you work will normally tax the income you earn on its territory.
Kraj, w którym jesteś zatrudniony, pobiera z reguły podatek od dochodów osiąganych na jego terytorium.
EnglishNormally, the country where you work will tax the income you earn on its territory.
Kraj, w którym jesteś zatrudniony, pobiera z reguły podatek od dochodów osiąganych na jego terytorium.
EnglishIncome tax is progressive — the more you earn, the higher your rate.
Podatek progresywny polega na tym, że im więcej się zarabia, tym wyższą stawkę podatku się płaci.
EnglishAnd you know, you earn someone's trust, especially in doc filmmaking, through your relationship.
Wiecie, zdobywacie czyjeś zaufanie, zwłaszcza przy kręceniu filmów dokumentalnych, poprzez wasze związki.
EnglishI wish you luck in the euro zone, but please learn the lessons of not spending more money than you earn.
Życzę wam szczęścia w strefie euro, ale proszę, wyciągnijcie wnioski i nie wydawajcie więcej, niż zarabiacie.
EnglishSir, you are really gonna earn your money today.
Prosze pana, dziś uczciwie zarobi pan swoje pieniądze.
EnglishMr Trichet, you and I earn high enough salaries not to be too much affected by energy and food prices.
Panie prezesie Trichet, pan i ja zarabiamy wystarczająco dużo, aby wzrost cen energii i żywności nas nie dotknął zbyt boleśnie.
EnglishWell, you are to ride a bicycle, carrying your own weight and also some other weight, so that you can earn the bread for the day.
Cóż, jeździsz rowerem, dźwigając swój własny ciężar, a także inne ciężary, abyś mógł zarobić na chleb powszedni.
EnglishThe best way to find out how much you'll earn is to sign up and start showing ads on your webpages.
Najlepszy sposób, aby sprawdzić, ile możesz zarobić, to zarejestrować się w programie i zacząć wyświetlać reklamy na swoich stronach internetowych.
EnglishIn financial terms, this would be like always spending 50 percent more than you earn, going further into debt every year.
Z punktu widzenia finansów to tak, jakbyśmy zawsze wydawali 50 więcej, niż zarabiamy, popadając co roku w coraz większe długi.
EnglishThis will not earn you the applause of the so-called 'European elite', Commission officials, or even the majority of this Parliament.
Nie zdobędzie pan w ten sposób poklasku tak zwanych elit europejskich, urzędników Komisji, czy nawet większości tego Parlamentu.
EnglishThis information will give you an idea of how well the program is performing for you and how much you can expect to earn over time in the program.
Na podstawie tych informacji możesz określić zarówno skuteczność programu w Twoim przypadku, jak i dalszą perspektywę zarobków.
EnglishBut what you will earn is the admiration and respect of citizens, who are easily forgotten here, and you will boost your prestige in your own country.
Zdobędzie pan jednak uznanie i szacunek obywateli, o których łatwo się tutaj zapomina, oraz zwiększy pan swój prestiż we własnym kraju.
EnglishYou undoubtedly earn more than I do, but at the same time you say that the national indexing systems we have in Luxembourg and Belgium should be abolished.
Pan z pewnością zarabia więcej ode mnie, lecz jednocześnie twierdzi pan, iż ogólnokrajowe systemy indeksacji, jakie mamy w Luksemburgu i Belgii powinny zostać zniesione.

Kata lain

English
  • you earn

Lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia.