Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "you had a"

EN

"you had a" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "you had a".

Terjemahan serupa untuk "you had a" dalam bahasa Polandia

you kata benda
Polish
you kata ganti benda
to have kata kerja
a kata sandang

Contoh penggunaan untuk "you had a" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishIf you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
Jeśli mielibyście do czynienia z pingwinem, mielibyście takie samo podejście.
EnglishIf you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.
EnglishI am sorry, Minister, I was not sure if you had addressed both questions.
Przepraszam panie ministrze, nie byłam pewna, czy odpowiadał pan na oba pytania.
EnglishOr, if you had to choose between the last two, which one would you choose?
Gdyby musieli wybierać między dwoma ostatnimi, który rodzaj bólu by wybrali?
EnglishMr Posselt, we had already seen that you had arrived, although slightly late.
Panie pośle Posselt, zauważyliśmy, że przybył pan na posiedzenie, choć nieco spóźniony.
EnglishI thought you had guts, but the only thing you're good at is whingeing.
Myślałem, że masz jaja, ale jedyna rzecz, w której jesteś dobry to biadolenie.
EnglishIf you had read that, you would have realised this is something totally new.
Gdyby pan je przeczytał, zrozumiałby pan, że jest to coś zupełnie nowego.
EnglishYou had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
Pan poseł miał sposobność wyrazić swoje obawy, zanim zakończyliśmy debatę.
EnglishNow imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.
Wyobraźcie sobie, urodzic małe dziecko, a potem tą... rzecz wykarmić.
EnglishYou had to have quite a flair for the dramatic, and be really, really quick.
Trzeba było mieć w sobie żyłkę dramatyzmu i być bardzo, bardzo szybkim.
EnglishAnd what we're sharing were links, so you had to be kind of open with links.
Współdzieliliśmy linki, więc należało podchodzić do nich z otwartością.
EnglishYou replied on that occasion that you had not had time to think about it.
Odpowiedziała Pani wówczas, że nie miała czasu, by się nad tym zastanowić.
EnglishIf you are going to have surgery, or if you had an operation recently.
Jeżeli planuje się zabieg chirurgiczny lub niedawno przeprowadzono operację.
English. ~~~ So you had to deliberately push your feet out sideways and -- oh, and short steps?
Więc musiałeś umyślnie stawiać stopy na boki i... ~~~ O, i takie krótkie kroki?
EnglishWe would have let her go to the desert, but you had to put on your thinking cap!
Powinniśmy wypuścić ją na pustynie ale ty musiałeś się przyczepić
EnglishYou couldn't really say what you wanted to say; you had to invent ways of doing it.
W zasadzie nie można było powiedzieć tego, co się naprawdę chciało.
EnglishYou had difficult political issues to resolve and overall you did a good job.
Musiał pan rozstrzygać trudne kwestie polityczne i ogólnie rzecz biorąc spisał się pan dobrze.
EnglishAnd therefore you had a situation where every state had its own market for products.
Więc pozostaje nam sytuacja, w której każdy stan Indii stanowił indywidualny rynek produktów.
Englishif you had a problem with your heart during the past six months or any previous serious heart
jeśli występowały dolegliwości ze strony serca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub

Kata lain

English
  • you had a

Lihat kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.