Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "you have all"

EN

"you have all" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "you have all".

Terjemahan serupa untuk "you have all" dalam bahasa Polandia

you kata benda
Polish
you kata ganti benda
to have kata kerja
all kata sifat
all keterangan
all kata ganti benda
all-
Polish

Contoh penggunaan untuk "you have all" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAs you have all observed, competition can take many forms on the markets.
Jak państwo już zauważyli, konkurencja może przybierać na rynku różne formy.
EnglishBut when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
Ale gdy dano je ludziom, wtedy powstał stopień aktywności, z którego wszycy korzystają.
EnglishI have one final comment: you have all noticed how united Parliament is.
Mam jedną ostatnią uwagę: wszyscy Państwo zauważyli, jak zjednoczony jest Parlament.
EnglishNow you have all the necessary information - time to apply the method.
Teraz masz wszystkie niezbędne informacje - czas na zastosowanie tej metody.
EnglishYou can, once you have all of those different points, you can make it easy for investors.
Możecie, kiedy macie już te różne punkty, możecie uczynić to bardzo łatwym dla inwestorów.
EnglishYou have all shown a desire to move Europe forward, in your own ways.
Wszyscy, choć każdy na swój sposób, pokazaliście państwo chęć pchnięcia Europy do przodu.
EnglishAnd those are the very days you have all the more reason to say thank you.
Ale w takie dni tym bardziej znajdziesz powód, by dziękować.
EnglishSo you have all these pieces of data distributed throughout the network.
Mamy więc te wszystkie kawałeczki danych rozsyłane przez sieć.
EnglishYou have all pledged in this House that this is the right way to proceed.
Wszyscy w tej Izbie ręczyli, że jest to słuszne postępowanie.
EnglishYou have all confirmed that this is not about a completed process but rather about a beginning.
Wszyscy Państwo potwierdzili, że nie chodzi tutaj o zakończony proces, a o jego rozpoczęcie.
EnglishAnd the organisms, I promise you, have all of their priorities in order.
I wierzcie mi, że organizmy żywe mają właściwe priorytety.
EnglishAnd we saw that, where you have all the computers of the world.
Było to miejsce skupiające wszystkie komputery świata.
EnglishYou have all rightly pointed out that Tunisia was our first partner to sign an association agreement.
Słusznie państwo zauważyli, że Tunezja była pierwszym z naszych partnerów, który podpisał układ stowarzyszeniowy.
EnglishYou have all heard the story of the straight cucumbers.
Wszyscy słyszeliśmy historię o prostych ogórkach.
EnglishAnd you have all these pathways going on at the same time.
Wszystkie te połączenia działają jednocześnie.
EnglishThe second point I would like to discuss is one you have all heard from me before - the question of pharmaceuticals.
Drugą rzeczą, o której pragnę powiedzieć, jest to, o czym już wcześniej mówiłem - kwestia farmaceutyków.
EnglishWe proposed what you have all talked about here.
Zaproponowaliśmy to, o czym państwo tu dziś mówili.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, you have all heard how controversial the debate about this 2011 budget is.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wszyscy słyszeliście, jak kontrowersyjna jest debata na temat budżetu na rok 2011.
EnglishWhen you have all the necessary information, fax it to our payment processors at one of these numbers:
Jeśli masz wszystkie potrzebne informacje, prześlij je na numer faksu jednego z podmiotów zajmujących się przetwarzaniem naszych płatności:.
EnglishSo, the ant colony is a great model: you have all these little parts that collectively add up to a great thing.
Tak więc mrowisko jest idealnym modelem -- mamy wszystkie te niewielkie części, które kolektywnie są w stanie zdziałać wielkie rzeczy.

Kata lain

English
  • you have all

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.