Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "altogether"

EN

"altogether" bahasa Romania terjemahan

RO

EN altogether
volume_up
{keterangan}

altogether (juga: everything)
volume_up
totul {ket.}
Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Dacă acordurile de acest fel vor fi menținute, aceasta este cu totul altă întrebare.
Whether that was what was happening or not is another thing altogether.
Dacă lucrurile stau într-adevăr așa sau a existat alt motiv, e cu totul altă poveste.
Whether or not it is efficient is another matter altogether.
Dacă acest lucru este sau nu eficient, este cu totul altă problemă.
altogether (juga: everything)
volume_up
tot {ket.}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "altogether":

altogether

Contoh penggunaan untuk "altogether" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Totuşi, aceste măsuri nu fac decât să reducă efectele crizei, însă nu le îndepărtează complet.
EnglishThe environment is altogether too important to be left to the Left.
Mediul este în general prea important pentru a fi lăsat pe seama stângii.
EnglishAltogether, that means that EUR 4.3 billion was planned for...
În total, acest lucru înseamnă că 4,3 miliarde de euro erau destinate...
EnglishHowever, whilst I was saddened to see the deal voted down, I was not altogether surprised.
Cu toate acestea, deşi m-am întristat să văd că acordul a fost refuzat, nu am fost, de fapt, surprins.
EnglishAltogether, several hundred more workers have been made redundant.
În total, alte câteva sute de muncitori au fost concediați.
EnglishAltogether, more than 3 000 workers have been made redundant.
În total, mai mult de 3 000 de muncitori au fost concediați.
EnglishAs a result, the preparation of a separate urban transport strategy is altogether justified.
Drept urmare, elaborarea unei strategii distincte în domeniul transportului urban este perfect justificabilă.
EnglishEnvironmentalism is altogether too important to be left.
Ecologismul este în general prea important pentru a fi ignorat.
EnglishNo, they have exported jobs, sometimes to cheaper European countries and sometimes outside the EU altogether.
Nu, au exportat locuri de muncă, uneori către ţări europene mai ieftine, alteori în afara UE.
EnglishUndoubtedly, businesses will shed jobs and even cease trading altogether.
Fără nicio îndoială, întreprinderile comerciale vor renunţa la locuri de muncă şi chiar vor înceta relaţiile comerciale.
EnglishAltogether, EU assistance to education in Kosovo, over the period 2006-2010, amounts to EUR 30.5 million.
În total, asistenţa UE pentru educaţie în Kosovo în perioada 2006-2010, se ridică la 30,5 milioane de euro.
EnglishHowever, that would be the wrong conclusion altogether.
Totuşi, aceasta ar fi o concluzie complet greşită.
EnglishTherefore, it would be better if the cabotage restriction could be lifted altogether sooner rather than later.
Prin urmare, ar fi mai bine dacă restricţia referitoare la cabotaj ar fi ridicată în totalitate mai devreme.
EnglishIt blends in very nicely with the excellent report by Mr Onesta, and I think altogether this package will work.
Se îmbină foarte bine cu excelentul raport al dlui Onesta şi cred că, în ansamblu, acest pachet va funcţiona.
EnglishTherefore, we do not need more immigration from North Africa, but rather a stop to immigration altogether.
Prin urmare, nu avem nevoie de mai mulți imigranți din Africa de Nord, ci mai degrabă de oprirea completă a imigrației.
EnglishI have heard here in this House several ideas that are altogether valid and respectable, which we must study.
Am auzit în această Cameră mai multe idei care sunt pe deplin valabile şi respectabile şi pe care trebuie să le analizăm.
EnglishHowever, whilst this remains the end goal, we are not yet in a position to end animal experimentation altogether.
Cu toate acestea, deşi acesta este scopul final, nu suntem încă în măsură să renunţăm definitiv la experimentele pe animale.
EnglishOthers argued in favour of free movement for everyone, which would mean an end to internal border checks altogether.
Alte state au susţinut ideea liberei circulaţii pentru toţi, fapt ce ar însemna eliminarea completă a controalelor de frontieră.
EnglishAltogether, I strongly believe that there is no alternative for Europe but to launch this strategy and to launch it very quickly.
În general, cred cu tărie că Europa nu are altă alternativă decât să lanseze această strategie şi să o lanseze foarte repede.
EnglishThe EU must immediately adopt effective legislation to help overcome energy supply crises or avoid them altogether.
UE trebuie să adopte imediat o legislaţie eficientă pentru a contribui la depăşirea crizei energetice sau pentru evitarea totală a acesteia.