Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "always"

EN

"always" bahasa Romania terjemahan

EN always
volume_up
{keterangan}

always (juga: evermore, forever)
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Există întotdeauna limite impuse de către statele membre şi întotdeauna va fi astfel.
There is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
Există întotdeauna loc de mai bine şi sunt întotdeauna recunoscătoare pentru sugestii.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
Procedura a fost întotdeauna complicată, dar întotdeauna constructivă şi foarte profesionistă.
volume_up
mereu {ket.}
That is always the big challenge at these international conferences.
Aceasta a fost mereu marea provocare la aceste conferinţe internaţionale.
However, it is always said that we are always protesting and saying no, no, no to everything.
Cu toate acestea, se spune întotdeauna că protestăm mereu şi spunem "nu” la orice.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Învingătorul nu are întotdeauna dreptate, deși aceștia încearcă mereu să demonstreze contrariul.
always (juga: ever)
They are also the undertakings that have always driven economic growth.
Ele sunt totodată întreprinderile care au potențat dintotdeauna creșterea economică.
This convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
Această convenţie a fost dintotdeauna un compromis; a fost întotdeauna o amestecătură.
Parliament has always been a strong supporter of the European Private Company Statute.
Parlamentul a sprijinit dintotdeauna statutul societăţii private europene.
always (juga: ever)
volume_up
oricând {ket.} (mereu)
With no sense of fondness, they can always resort to chocolate without cacao.
În lipsă de afecţiune, pot consuma oricând ciocolată fără cacao.
Commissioner Wallström said that a good tool can always be improved.
Dna comisar Wallström a afirmat că un instrument bun poate fi oricând îmbunătăţit.
Further improvements are always possible, and I will take due account of your suggestions.
Oricând este loc de mai bine și voi ține seama de sugestiile dvs..
always (juga: ever, invariably)
I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
M-am bucurat totdeauna de un sprijin solid din partea Parlamentului şi sper că vom continua la fel.
There is always the risk that the new version of the agreement will be rejected too, if it continues to contravene the European Charter of Human Rights.
Există totdeauna riscul ca şi noua variantă de acord să fie respinsă, dacă ea continuă să fie în dezacord cu Carta Europeană a Drepturilor Omului
In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.
În aceste vremuri mohorâte, propun să continuăm să sperăm în raza de lumină a poetului, care va învinge întunericul, întunericul acelor timpuri și pentru totdeauna.
always
Data must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
Datele trebuie reţinute întodeauna cu un obiectiv şi în relaţie cu o persoană anume.
always
volume_up
pururi {ket.}

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "always":

always

Contoh penggunaan untuk "always" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
EnglishYou should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
Garanţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
EnglishYou are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Vorbiţi în permanenţă despre democraţie, însă vă este teamă de alegeri directe.
EnglishThe second argument always used here is that we risk destroying the internal market.
Al doilea argument utilizat este acela că riscăm să distrugem piața internă.
EnglishIf you ask me to be strict, I will be strict, but always in moderation of course.
Dacă îmi cereți să fiu strict, voi fi strict, dar, desigur, cu moderație.
EnglishThe Germans, in particular, have always fought the temptation to level down.
Germanii, în special, au luptat permanent împotriva tentaţiei de scădere a nivelului.
EnglishWe must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Desigur, la fiecare etapă, trebuie să menţinem un echilibru prin controlul calităţii.
EnglishThat is a good thing and it is what this Parliament has always called for.
Este un lucru pozitiv pe care Parlamentul l-a solicitat în repetate rânduri.
EnglishAre these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Sunt cu adevărat aceste obiective obligatorii marele remediu care se laudă că sunt?
EnglishYou always tell us: 'it is important, we must coordinate, I am going to coordinate ...'.
Ne spuneţi în permanenţă: "este important, trebuie să coordonăm, voi coordona...”.
EnglishThis House has always been highly critical of the use and transfer of PNR data.
Acest Parlament a fost foarte exigent în privinţa utilizării şi transferului datelor PNR.
EnglishFinally, this House has also always paid great attention to human rights issues.
În sfârşit, acest plen a acordat o mare atenţie şi aspectelor legate de drepturile omului.
EnglishFor Do you have an "always on" Internet connection, click No, and then click Next.
În ecranul Configurare conexiune la Internet, faceți clic pe Următorul.
EnglishIt can always put the brakes on the final decision if it really wants to.
Poate pune frânele la decizia finală, în cazul în care vrea cu adevărat acest lucru.
EnglishControl cannot mean bureaucracy, since this is always an unnecessary cost.
Controlul nu poate însemna birocrație, întrucât acesta este un cost inutil.
EnglishI've pinned the Word icon to the Windows 7 taskbar, so it's always easily accessible.
Am fixat pictograma Word în bara de activități Windows 7, pentru a fi ușor accesibilă.
EnglishYou may always address yourself directly to the relevant authorities, too.
Aveţi în continuare libertatea de a vă adresa şi în mod direct autorităţilor relevante.
EnglishIn any case, the economic and social costs are almost always very significant.
În orice caz, costurile economice şi sociale sunt aproape de fiecare dată foarte însemnate.
EnglishSusanne always worked in Germany and moved to Spain when she retired.
Susanne a lucrat toată viaţa în Germania, iar la pensie s-a mutat în Spania.
EnglishDo you have the feeling that because you are young, you are not always taken seriously?
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.