Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "always had"

EN

"always had" bahasa Romania terjemahan

Contoh penggunaan untuk "always had".

Terjemahan serupa untuk "always had" dalam bahasa Romania

always keterangan
to have kata kerja

Contoh penggunaan untuk "always had" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishMy country, Lithuania, has always had a special relationship with Georgia.
Țara mea, Lituania, a avut dintotdeauna o relație specială cu Georgia.
EnglishBut have we not always had major changes in world trade patterns?
Dar nu au avut loc dintotdeauna schimbări majore în practicile comerciale mondiale?
EnglishUnlike the empty cawing of MSZMP or MSZP, Jobbik has always had positive proposals.
Spre deosebire de vorbăria goală a MSZMP sau a MSZP, Jobbik a avut întotdeauna propuneri pozitive.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
M-am bucurat totdeauna de un sprijin solid din partea Parlamentului şi sper că vom continua la fel.
EnglishMr Leterme, I have always had a great deal of respect for you.
Dle Leterme, am avut întotdeauna un mare respect pentru dvs.
EnglishAs always, the Commission has had to strike a careful balance between the needs of different stakeholders.
Ca întotdeauna, Comisia a trebuit să mențină un echilibru atent între nevoile diferitelor părți interesate.
EnglishWe were cut off from the real Europe, from the community to which we had always belonged through our traditions.
Am fost separați de Europa reală, de comunitatea căreia i-am aparținut întotdeauna prin tradițiile noastre.
EnglishEven when talking in our national capacities over the past year, we always had much to say about this.
Chiar şi vorbind din prisma competenţelor noastre pe plan naţional, am avut întotdeauna multe de spus despre acest lucru.
EnglishIrrespective of whether it holds the Presidency of the Union, Belgium has always had great European and Community ambitions.
Indiferent cine deţine Preşedinţia Uniunii, Belgia a avut în permanenţă ambiţii europene şi comunitare măreţe.
EnglishIn general, resolving trade conflicts between countries by diplomatic means has not always had the desired effect.
În general, soluționarea litigiilor legate de schimburile comerciale dintre țări prin abordări diplomatice nu a avut întotdeauna efectul dorit.
EnglishIn my view, Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides.
Din punctul meu de vedere, Islanda a avut dintotdeauna o vocaţie europeană, iar aderarea Islandei va fi un câştig de ambele părţi.
EnglishWhenever there has been a debate here on these issues, the European Parliament has always had a very constructive attitude.
De fiecare dată când a existat aici o dezbatere pe aceste subiecte, Parlamentul European a avut întotdeauna o atitudine foarte constructivă.
EnglishIn general, resolving trade conflicts between countries using diplomatic means has not always had the desired effect.
În general, soluționarea litigiilor legate de schimburile comerciale dintre țări, utilizând o abordare diplomatică, nu a avut întotdeauna efectul dorit.
EnglishRegard must always be had for fundamental rights and, in my opinion, the Weber report improves upon the proposed framework decision.
Trebuie avute în vedere întotdeauna drepturile fundamentale şi, în opinia mea, raportul Weber este îmbunătăţit prin decizia-cadru propusă.
EnglishIn taking upon herself for more than 20 years the role of champion of a united Europe, France has always had as her essential aim the service of peace.
Asumându-şi, timp de mai bine de 20 de ani, rolul de campioană a unei Europe unite, Franţa şi-a pus dintotdeauna eforturile în slujba păcii.
EnglishThe band was derived from the rates applied in practice in the Member States, where the standard rates had always varied between 15% and 25%.
Intervalul a fost determinat pe baza cotelor aplicate în realitate în statele membre, în care cotele standard au variat întotdeauna între 15 % și 25 %.
EnglishPreviously, Mr President, we always had the following addendum: 'the relevant provisions shall apply mutatis mutandis to Non-attached Members'.
Înainte, dle Preşedinte, am avut întotdeauna următorul act adiţional: " dispoziţiile relevante se aplică mutatis mutandis în cazul deputaţilor neafiliaţi”.
EnglishEven during a trip to Libya as Commissioner for Transport, I noticed the desire to reverse a trend which had always existed in the past.
Chiar în cursul unei vizite pe care am efectuat-o în Libia în calitate de comisar pentru transport, am observat dorinţa de a schimba o tendinţă mereu prezentă în trecut.
EnglishOver the years, we have noted how the abilities of the US leadership - whoever the President was - have always had an enormous role in global transatlantic decisions.
De-a lungul anilor, am observat cum abilităţile conducătorilor SUA - indiferent cine era preşedinte - au avut întotdeauna un rol uriaş în deciziile transatlantice la nivel mondial.

Kata lain

English
  • always had

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.