Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "am just"

EN

"am just" bahasa Romania terjemahan

Contoh penggunaan untuk "am just".

Contoh penggunaan untuk "am just" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI would like to say, Mr Schulz, that I have done and am doing just as you suggest.
Aş dori să spun, domnule Schulz, că am făcut şi fac exact ceea ce aţi sugerat.
EnglishI am just wondering why the two have been divorced at this stage in the proceedings.
Mă întreb de au fost separate cele două în această etapă a procedurilor.
EnglishI am just wondering what steps the Council has taken with respect to that.
Mă întreb ce măsuri a luat Consiliul referitor la această problemă.
EnglishI am addressing them too, just as Mr Langen addressed the communists.
Mă adresez și acestora, la fel cum dl Langen s-a adresat comuniștilor.
EnglishI am just sending a letter of condolence to the Spanish authorities on this matter.
Tot ceea ce fac este să trimit o scrisoare de condoleanțe autorităților spaniole în această privință.
English. - Mr President, as you are aware, I am just listening and I am looking.
vicepreședintă a Comisiei. - Dle președinte, după cum vedeți, ascult și privesc.
EnglishI am just preparing an e-mail to all Members, which I will sign in person.
Lucrez acum la un email pe care îl voi trimite tuturor deputaţilor şi pe care îl voi semna personal.
EnglishI am just sorry that 'must carry' has been rejected.
Îmi pare rău doar că formularea "trebuie efectuat” a fost respinsă.
EnglishI am counting on you just as you can count on me.
Mă bazez pe dumneavoastră aşa cum mă bazez pe mine însumi.
EnglishThat said, I am not here just to give praise.
Acestea fiind spuse, nu mă aflu aici pentru a oferi laude.
EnglishI am just sorry to see such a massive landslide.
Ci mă mâhneşte să văd o victorie atât de covârşitoare.
EnglishI do not want to fly into a holy rage because I am a hypocrite, just like basically everyone in this Chamber.
Nu vreau să mă avânt într-o furie sfântă fiindcă sunt un ipocrit, exact ca practic oricine din acest Parlament.
EnglishI am left with just one small concern and regret: perhaps we could have done more about contracts.
Mai am doar o singură preocupare mică şi un singur regret: poate am fi putut face mai multe în ceea ce priveşte contractele.
EnglishI am not thinking just of financial crises here.
Nu mă gândesc doar la crizele financiare.
EnglishI am just taking through this Parliament a report on cross-border health, and fundamental to that is the safety of patients.
Tocmai trec prin Parlament un raport asupra sănătăţii transfrontaliere şi pentru aceasta siguranţa pacienţilor este fundamentală.
EnglishI am sure that, just like the Commission, Parliament will continue to put pressure on us to ensure this actually comes to fruition.
Sunt sigură că, la fel ca şi Comisia, Parlamentul va continua să ne preseze, ca să ne asigurăm că aceste obiective vor fi cu adevărat atinse.
EnglishI am now just waiting to see which pharmaceutical firm will come forward and say it has a cure for this disease, thus starting another panic.
Aștept acum să văd ce companie farmaceutică va ieși să spună că are un tratament pentru această boală, creând astfel o altă isterie.
EnglishThe head of Goldman Sachs recently said - and we need to let these words sink in slowly - 'I am just a banker doing God's work'.
Şeful Goldman Sachs a afirmat recent - şi trebuie să ne analizăm fără grabă aceste cuvinte - "Sunt doar un bancher care face lucrarea lui Dumnezeu”.
EnglishThe fact is that I am not just a member of the Christian Democratic Union, but have also been Vice-Chair of the CDU in Schleswig-Holstein for 13 years.
De fapt, nu sunt doar un membru al Uniunii Creştin-Democrate, dar am fost şi vicepreşedinte al UCD în Schleswig-Holstein timp de 13 ani.
EnglishI am speaking not just for myself, but on behalf of many of my colleagues who were here the whole time and who followed this debate.
Nu vorbesc doar în numele meu, ci în numele multora dintre colegii mei care au fost prezenți în această sală și au urmărit această dezbatere pe întreaga sa durată.

Kata lain

English
  • am just

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.