Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "am sorry"

EN

"am sorry" bahasa Romania terjemahan

Contoh penggunaan untuk "am sorry".

Terjemahan serupa untuk "am sorry" dalam bahasa Romania

to be kata kerja
sorry kata sifat
Romanian
sorry
sorry! kata seru
Romanian

Contoh penggunaan untuk "am sorry" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Prin urmare, regret să aflu despre problemele financiare care afectează grupul ACP.
EnglishI am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
Îmi pare rău, însă ultima parte a discursului dvs. nu a beneficiat de interpretare.
EnglishI am very sorry that this discussion is being held here in the European Parliament.
Îmi pare foarte rău că această discuţie are loc aici, în Parlamentul European.
EnglishNo, I am sorry, there is a problem, I am going to record it in the Minutes.
Nu, îmi pare rău, există o problemă, voi menționa acest lucru în procesul-verbal.
EnglishI am sorry I do not have that information myself - I have nothing to do with that case.
Și eu regret că nu dețin aceste informații - nu am nimic de-a face cu acest caz.
English. - I am very sorry, I do not have this question.
vicepreşedintă a Comisiei. - Îmi pare foarte rău, nu am această întrebare.
EnglishI am sorry, Minister, I was not sure if you had addressed both questions.
Îmi cer scuze, dle ministru, nu eram sigură dacă aţi răspuns la ambele întrebări.
EnglishI am sorry to have been a little long, but I think this is such an important matter.
Îmi pare rău că am vorbit cam mult, dar cred că aceasta este o chestiune importantă.
EnglishI am sorry I have spoken too much, but I had four reports to comment on.
Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, dar a trebuit să comentez patru rapoarte.
EnglishI am sorry about the long answer but the details were also substantial.
Regret faptul că răspunsul a fost atât de lung, dar detaliile erau esenţiale.
EnglishI am sorry to say that we have made very little progress along these lines.
Regret să spun că am făcut foarte puţine progrese în această direcţie.
EnglishI am sorry that we cannot have explanations of vote by video; that would be wonderful.
Regret că nu putem avea explicaţii video privind votul; ar fi minunat.
English. - Madam President, I am sorry to take up Parliament's time.
raportor. -Doamnă preşedintă, îmi pare rău să ocup timpul Parlamentului.
EnglishI am sorry that the Portuguese Government is not going down the route of lowering taxes.
Îmi pare rău că guvernul portughez nu urmează calea micşorării taxelor.
EnglishMr President, I am very sorry that Mr Kirilov cannot present the report himself.
Domnule președinte, îmi pare foarte rău că dl Kirilov nu se află aici pentru a prezenta raportul.
EnglishI am sorry, but I cannot give an off-the-cuff answer to that question.
Îmi pare rău, dar nu vă pot da un răspuns spontan la această întrebare.
EnglishI am sorry, but I have to rule your question completely out of order.
Îmi pare rău, dar trebuie să exclud întrebarea dvs. de pe ordinea de zi.
EnglishI am sorry, but I have to say that the leadership of the European Union is blundering its way along.
Îmi pare rău, dar trebuie să spun că conducerea Uniunii Europene merge bâjbâind.
EnglishMr Kelly, I am sorry but this is a new procedure but we have to apply it correctly.
Dle Kelly, îmi pare rău, însă aceasta este o procedură nouă şi trebuie să o aplicăm în mod corect.
EnglishI am sorry that this is very technical, but it is the best information we have.
Îmi pare rău că sunt atât de multe date tehnice, dar sunt cele mai bune informații de care dispunem.

Kata lain

English
  • am sorry

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.