Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Romania untuk "clarification"

EN

"clarification" bahasa Romania terjemahan

EN clarification
volume_up
{kata benda}

clarification (juga: clearing up, enlightenment)
There is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
Aici este nevoie de clarificare şi, mai presus de toate, de transparenţă completă.
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Dle Președinte, doresc să cer o clarificare a Regulamentului de procedură.
Of course, there are aspects and details that require further clarification or debate.
Desigur, există aspecte şi detalii care necesită o clarificare şi o dezbatere suplimentare.
clarification
. - Mr President, I seek clarification.
în numele Grupului ALDE - Domnule preşedinte, doresc o lămurire.
I would like a clarification please, and I hope other colleagues will support me.
Aş dori, vă rog, o lămurire şi sper că alţi colegi mă vor sprijini.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "clarification":

clarification

Contoh penggunaan untuk "clarification" di bahasa Romania

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThere are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
Sunt totuşi câteva zone în care aş căuta ceva mai multe clarificări.
EnglishThese are issues on which we want clarification in the months ahead.
Acestea sunt chestiuni asupra cărora dorim clarificări în lunile care urmează.
EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Dacă Marocul nu are nimic de ascuns, trebuie să permită clarificarea a ceea ce s-a întâmplat.
EnglishI readily acknowledge that some points require further clarification.
Recunosc fără ezitare că anumite puncte trebuie clarificate în continuare.
EnglishAs no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
Cum nu se pot oferi clarificări plauzibile, m-am abţinut de la vot.
EnglishWe await clarification from the European Council and the Commission on this matter.
Aşteptăm clarificări din partea Consiliului European şi din partea Comisiei în această privinţă.
EnglishI must have misunderstood and I should therefore like some clarification on this matter.
S-ar putea să fi înțeles greșit și aș dori, prin urmare, unele clarificări pe această temă.
EnglishHome-grown players; 'six plus five' with FIFA: what is the clarification of those two points?
Jucătorii autohtoni, "şase plus cinci” cu FIFA: cum putem clarifica aceste două puncte?
EnglishI believe that the clarification offered by this framework agreement is good for both institutions.
Cred că lămurirea oferită de acest acord-cadru este bună pentru ambele instituţii.
EnglishWe need clarification on that before we continue the talks on PNR.
Avem nevoie de clarificări pe această temă înainte să continuăm discuţiile privind RNP.
EnglishI hereby call on the EU to ask Ukraine to provide clarification on these two issues.
Solicit prin prezenta UE să-i ceară Ucrainei să ofere lămuriri cu privire la aceste două aspecte.
EnglishIn terms of draft recommendations, let me just make a small clarification, Commissioner.
În ceea ce privește proiectele de recomandări, aș dori să aduc doar o precizare, dle comisar.
EnglishWe need clarification, we need certainty, and we need protection for the consumer.
Avem nevoie de explicaţii, avem nevoie de siguranţă, şi avem nevoie de protecţie pentru consumator.
EnglishArticle 2 of the Treaty of Lisbon requires further clarification.
Articolul 2 din Tratatul de la Lisabona prevede clarificări suplimentare.
EnglishThis is a clarification aimed at preventing any misunderstanding.
Aceasta este o explicaţie care urmăreşte evitarea oricărei neînţelegeri.
EnglishWith this in mind, I would ask for clarification on three points.
Ţinând cont de acestea, aş dori să solicit clarificarea a trei aspecte.
EnglishIt is here that we really must have some clarification on the statistics which have been submitted.
Aici trebuie să obținem niște clarificări privind statisticile prezentate.
EnglishThe statements by the Council have also not helped to provide definitive clarification.
Declaraţiile Consiliului, de asemenea, nu au contribuit la prezentarea unei clarificări definitive.
EnglishIf it needs clarification, it is down to the Commission to do that.
Dacă sunt necesare clarificări, este de responsabilitatea Comisiei să facă aceste clarificări.
English. - Mr President, thank you for allowing me to ask for clarification on two points.
autoare. - Dle preşedinte, vă mulţumesc că mi-aţi permis să solicit clarificarea a două chestiuni.